31 januari 2024
Mercedes-Benz E-Klasse
Nieuws

Mercedes-Benz E-Klasse

Mercedes-Benz publiceert milieucheck voor E-Klasse

31 januari 2024 - Mercedes-Benz publiceert sinds 2005 milieu-informatie over zijn producten. De zogeheten '360 graden-milieucheck' is gebaseerd op een levenscyclusanalyse van het betreffende voertuig en wordt geverifieerd door onafhankelijke instanties. Bij de meest recente rapportage ligt de focus op de milieu-impact van de nieuwe E-Klasse, specifiek de E 300 e.

Om de invloed van het gebruik van hernieuwbare energie voor het laden van deze plug-in hybrids in beeld te brengen, vergelijkt Mercedes-Benz twee mogelijke scenario's waarbij de bestuurder ofwel elektriciteit gebruikt uit hernieuwbare bronnen ofwel uit de conventionele EU-elektriciteitsmix. In het eerste scenario bedraagt de CO2-emissie over de gehele levenscyclus van de E300 e bijna de helft van die in het tweede scenario. Beide scenario's zijn gebaseerd op een totaal gereden afstand van 250.000 km.

Mercedes-Benz E-Klasse

Mercedes-Benz biedt al direct vanaf de introductie van de nieuwe E-Klasse drie plug-in hybrids van de vierde generatie aan. Met een toename van de elektrische actieradius van de E300 e tot 118 km (WLTP), kunnen bestuurders sommige dagelijkse ritten afleggen zonder gebruik te maken van de verbrandingsmotor. Op basis van de routegeleidingsinformatie van het navigatiesysteem plant de computer de elektrische rijmodus voor die gedeelten van de route die het meest logisch zijn. Het hybride rijprogramma geeft bijvoorbeeld voorrang aan elektrisch rijden op routes in stedelijke gebieden. De bedrijfsstrategie houdt rekening met factoren zoals navigatiegegevens, topografie, snelheidslimieten en verkeersomstandigheden voor de gehele geplande route.

Grondstofbesparende materialen

175 onderdelen van de nieuwe E-Klasse, met een totaalgewicht van 99 kg, kunnen deels worden vervaardigd uit grondstofbesparende materialen (gerecyclede kunststoffen en hernieuwbare grondstoffen). Een voorbeeld van een duurzaam materiaal is microvezel MICROCUT. Het bestaat voor 45 procent uit recyclaten en wordt gebruikt voor diverse onderdelen van de interieurbekleding. Het schuim in de stoelen is voor het eerst gemaakt van gerecyclede grondstoffen die zijn gecertificeerd volgens de 'massabalansbenadering'. De eigenschappen van deze materialen verschillen niet van grondstoffen die gemaakt zijn van ruwe olie. Dit kan de behoefte aan fossiele grondstoffen verminderen, terwijl dezelfde productkwaliteit behouden blijft.

Ambition 2039

Als speler in de transportbranche ondersteunt Mercedes-Benz AG het Klimaatakkoord van Parijs en heeft het klimaatbescherming tot een kernelement van zijn bedrijfsstrategie gemaakt. Het is de ambitie van Mercedes-Benz Group om tegen 2039 netto CO2-neutraliteit te bereiken in de gehele waardeketen van nieuwe Mercedes-Benz modellen; van de ontwikkeling tot de toeleveringsketen en de eigen productie tot het gebruik en de recycling van de voertuigen.

CO2-neutrale productie

Sinds begin 2022 produceert Mercedes-Benz CO2-neutraal in alle eigen fabrieken wereldwijd. De onderneming dekt al ongeveer 45 procent van het totale energieverbruik in de productie met elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. Alle fabrieken van Mercedes-Benz wereldwijd hebben als doel om tegen 2039 voor 100 procent te werken met hernieuwbare energiebronnen zonder CO2-emissie. Dat geldt ook voor de fabriek in Sindelfingen waar de E-Klasse wordt gebouwd. Het langdurige strategisch partnership met de Dürr Group heeft tot doel om nieuwe maatstaven te creëren op het gebied van duurzaamheid door het lakken van voertuigen CO2-vrij te maken. De Mercedes-Benz lakstraat in Sindelfingen wordt, afhankelijk van het voldoen aan alle contractuele voorwaarden, de komende jaren uitgerust met de nieuwste technologieën.

De onderneming streeft ernaar de opwekking van duurzame energie in de fabrieken te vergroten. In 2024 wordt bijvoorbeeld de fotovoltaïsche energie op de locatie in Sindelfingen verder uitgebreid. Deze locatie zet zich ook in om het afval- en waterverbruik voortdurend te verminderen. Meer informatie hierover is hier te vinden.

Decarbonisatie van het leveranciersnetwerk

Mercedes-Benz pakt de CO2-emissie in de toeleveringsketen aan via de zogeheten de Ambition Letter. De onderneming staat daarbij leveranciers pas toe om in te schrijven op nieuwe contracten nadat ze schriftelijk hebben bevestigd dat ze uiterlijk in 2039 CO2-neutrale producten aan Mercedes-Benz kunnen leveren; in lijn met de eigen klimaatdoelen van de onderneming. Pas nadat de Ambition Letter is ondertekend, maken de leveranciers kans om geselecteerd te worden voor een contract. Hierdoor wordt de vermindering van de CO2-emissie bij de directe leveranciers en in de toeleveringsketen in gang gezet en in lijn gebracht met Ambition 2039 en de doelstellingen van Mercedes-Benz. Mercedes-Benz meet sinds 2020 hoeveel leveranciers de intentieverklaring ondertekenen. In 2023 werd de Ambition Letter ondertekend door leveranciers die samen 84 procent van het jaarlijkse inkoopvolume van Mercedes-Benz voor hun rekening nemen. Een trackingsysteem monitort de vermindering van de emissie in de loop van de tijd.

Circulaire economie voor accusystemen

Mercedes-Benz houdt, in lijn met zijn holistische benadering, bij de ontwikkeling van de accutechnologie ook rekening met de circulaire economie. In maart 2023 werd op de locatie in Kuppenheim de symbolische eerste steen gelegd voor een accurecyclingfabriek op basis van hydrometallurgie. Afhankelijk van de besprekingen met de overheidsinstanties zal deze in de toekomst alle relevante stappen omvatten. Het innovatieve proces moet een recyclingquotum van meer dan 96 procent mogelijk maken. Meer informatie is hier te vinden. De onderneming wil op basis van deze technologie samenwerken met partners om een gesloten recyclingkringloop voor accurecycling tot stand te brengen in China en de VS.