20 december 2019
 

Peugeot

Peugeot klaar voor HVO100

Autozine
20 december 2019 | Peugeot heeft alle modellen met een Euro 5- of Euro 6-dieselmotor officieel geschikt verklaard voor het gebruik van de brandstof HVO100. Dit is een theoretisch CO2-neutraal alternatief voor diesel. De homologatie betekent dat HVO100 zonder technische aanpassingen is te gebruiken in alle nieuwe personen- en bestelauto's van Peugeot en ook in oudere modellen.
Info

HVO100, wat staat voor 100 procent Hydrotreated Vegetable Oil, is een relatief duurzame brandstof voor dieselmotoren, die wordt gewonnen uit voornamelijk plantenresten en ander organisch materiaal. Omdat de planten reeds CO2 uit de atmosfeer hebben opgenomen, vindt er compensatie plaats voor wat er door verbranding in de dieselmotor weer wordt uitgestoten. Gemeten naar 'well-to-wheel' is de reductie van CO2 zo'n 89 procent. De gebruikte planten worden niet speciaal voor dit doel verbouwd, maar als restmateriaal verwerkt. HVO100 voldoet aan de EN15940-norm.

Peugeot

Peugeot ziet HVO100 als de ontbrekende schakel tussen elektrische en dieselauto's. Specialist Henri van Dijk van PSA Groupe Nederland: "Bedrijven en gemeenten die graag hun wagenpark willen verduurzamen, moeten nu vaak concluderen dat niet alle dieselvoertuigen zich zomaar door elektrische laten vervangen. Het alternatief dat Peugeot dankzij de homologatie nu kan bieden, is de overstap met bestaande of nieuwe dieselauto's naar HVO100. Dat kan probleemloos, dus zonder dat er technische aanpassingen noodzakelijk zijn. Extra investeringen zijn dus niet nodig, terwijl je de PeugeotS daarna toch als vrijwel geheel CO2-neutrale voertuigen kunt aanmerken."

HVO100 is een product van het Finse bedrijf Neste, dat de raffinage onder meer in Rotterdam uitvoert. HVO100 wordt momenteel al toegepast in het wegtransport en de scheepvaart. Een belangrijk kenmerk is de hogere verbrandingswaarde (cetaan) ten opzichte van synthetische diesel, zodat er een betere c.q. schonere verbranding in de motor plaatsvindt. Dit resulteert in een aanmerkelijke reductie van de uitstoot van stikstof (-9 procent), koolmonoxide (-24 procent), roet en fijnstof (-33 procent). Alle dieselmotoren van Peugeot die aan de Euro 5- en Euro 6-norm voldoen, zijn geschikt voor HVO100.

De naar verwachting toenemende vraag naar HVO100 zal door marktwerking moeten leiden tot een ruimere verkrijgbaarheid van HVO100. Vooralsnog is de brandstof voor bedrijven met grotere wagenparken eenvoudiger beschikbaar dan voor particulieren; het is toegestaan om een brandstofleverancier een tankunit op eigen terrein te laten plaatsen. Tegenover de iets hogere brandstofkosten (momenteel 10 à 20 cent/liter) staan een iets lager verbruik en een verlaging van het AdBlue-verbruik door de motor vanwege de schonere verbranding. Bovendien kunnen autobezitters die HVO100 tanken certificaten krijgen die hun positieve bijdrage aan de CO2-reductie bevestigt.

Peugeot start verkoop nieuwe 308 SWPeugeot start verkoop nieuwe 308 SW
15 juli 2021
Peugeot prijst nieuwe 308Peugeot prijst nieuwe 308
18 juni 2021
Peugeot 106 bestaat 30 jaarPeugeot 106 bestaat 30 jaar
17 juni 2021
Peugeot introduceert e-ExpertPeugeot introduceert e-Expert
27 mei 2021