10 april 2003
 

CO2-uitstoot in personenvervoer omlaag

Autozine
10 april 2003 | Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat kent EUR 1,8 miljoen subsidie toe aan 16 projecten die tot doel hebben de uitstoot van CO2 in het Nederlandse personenvervoer terug te dringen. De sector investeert zelf EUR 10 miljoen in deze projecten. Gezamenlijk besparen de projecten jaarlijks een uitstoot van 66.597 ton CO2. Hiermee dragen de projecten bij aan de Nederlandse klimaatdoelstelling voor de komende jaren.
Info

Bedrijven konden van 19 juni tot en met 2 december 2002 bij het Projectbureau CO2-reductieplan projectvoorstellen indienen die de komende jaren per project meer dan 500 ton CO2-reductie opleveren.

De 16 projecten dragen op verschillende manieren bij aan de CO2-reductie. Zeven projecten hiervan reduceren de CO2-emissie door te investeren in een duurzame in plaats van gangbare technologie. Zo investeert een van deze aanvragers, een taxionderneming, in een geautomatiseerd rittendistributiesysteem om 'lege' autokilometers te voorkomen. Vijf toepassingsprojecten betreffen een concept dat nieuw in de markt wordt gezet. Ter overbrugging van de eerste exploitatiejaren ontvangen de betreffende bedrijven een subsidie. Daarna kunnen de projecten zelfstandig opereren. Een van deze toepassingsprojecten legt een koppeling tussen de openbaar vervoer reisinformatie en de routeplanner voor de auto. Een integraal reisadviessysteem dat de optimale reis vaststelt en tevens informatie geeft over parkeermogelijkheden en het aantal aanwezige files. Vier projecten richten zich ten slotte op het verminderen van CO2-uitstoot via kennisoverdracht. Een van deze projecten betreft het stimuleren van gemeenten om aan slag te gaan met duurzaam verkeersbeleid. Dit project moet leiden tot een reductie van het aantal autokilometers op korte afstanden.

De sector verkeer en vervoer draagt voor circa 20 procent bij aan de uitstoot van broeikasgassen in Nederland. In 1997 is in Kyoto afgesproken om de uitstoot van CO2 in Nederland met 6 procent te reduceren ten opzichte van de uitstoot in 1990. In dit kader heeft het Ministerie van Verkeer en Waterstaat de subsidieregeling CO2-reductie Verkeer en Vervoer opgesteld, waaronder ook het programma CO2-reductie personenvervoer valt.

Het Projectbureau CO2-reductieplan is een samenwerkingsverband van Novem en Senter en voert voor verschillende ministeries beleid uit dat gericht is op CO2-reductie.

Renault en TheArsenale onthullen AIR4Renault en TheArsenale onthullen AIR4
26 november 2021
Toyota Corolla krijgt nieuw infotainmentToyota Corolla krijgt nieuw infotainment
26 november 2021
Kia verkent inzichten in voertuigdataKia verkent inzichten in voertuigdata
25 november 2021
Suzuki introduceert nieuwe S-CrossSuzuki introduceert nieuwe S-Cross
25 november 2021