6 december 2006

Hyundai

Twee life hammers in elke nieuwe Hyundai

6 december 2006 - Hyundai neemt geen risico's als het om veiligheid gaat. Daarom zullen alle Hyundai's vanaf 1 januari 2007 standaard worden uitgerust met twee life hammers. Hyundai volgt hiermee het advies het ministerie van Verkeer en Waterstaat en het Korps Landelijke Politie Diensten.
YourLease

In Nederland eisen ongevallen waarbij auto's te water raken jaarlijks ongeveer 30 dodelijke slachtoffers. Zo'n 700 mensen komen jaarlijks met hun auto in het water terecht. De politie adviseert dan ook met klem "life hammers" of wel veiligheidshamers te monteren, zodat het voertuig snel kan worden verlaten.

Hyundai

Omdat life hammers levens kunnen redden heeft Hyundai besloten om vanaf 1 januari 2007 alle nieuwe Hyundai's standaard te voorzien van twee van deze zogenaamde ruitentikkers. Hyundai rekent hiervoor niets extra. De veiligheidshamers worden op een zodanige plek in de auto gemonteerd dat de chauffeur en voorpassagier deze life hammer direct onder handbereik heeft in geval van een calamiteit.

De life hammers die Hyundai in de auto's laat monteren zijn voorzien van een geintegreerd mes, waarmee snel de autogordel kan worden doorgesneden om uit een benarde positie te worden bevrijd.

XLLease