6 september 2021
 

Hyundai

Hyundai wil voor 2045 CO2-neutraal zijn

Autozine
6 september 2021 | Hyundai maakt op de IAA Mobility 2021 plannen bekend voor de weg naar CO2-neutraliteit in 2045. Hyundai heeft een geпntegreerde strategie om CO2-neutraliteit te bereiken, gebaseerd op drie pijlers: schone mobiliteit, een nieuwe generatie platforms en groene energie. Hyundai toont zijn volledige aanbod van geлlektrificeerde voertuigen en de nieuwste oplossingen op de IAA Mobility 2021, die van 6 tot 12 september plaatsvindt in Munchen, Duitsland.
Info

Dit jaar presenteert Hyundai op de IAA zijn plannen om de CO2-emissie in 2040 met 75 procent te hebben verminderd ten opzichte van 2019. Voor 2045 wil Hyundai CO2-neutraal zijn met al zijn producten en wereldwijde activiteiten. De geпntegreerde, multidimensionale strategie die Hyundai hiervoor heeft, is gebaseerd op drie pijlers: het uitbreiden van het aanbod voor schone mobiliteit, het ontwikkelen van een nieuwe generatie platforms en investeringen in oplossingen voor groene energie en technologieen. Sinds de onthulling van de eerste volledig elektrisch aangedreven concept car in 1991 heeft Hyundai grote stappen voorwaarts gemaakt als het gaat om het verlagen van de CO2-uitstoot.

Hyundai

De komende jaren wil Hyundai het aandeel verkochte emissievrije voertuigen (ZEV's) verder verhogen. Voor 2030 moet 30 procent van de wereldwijde Hyundai-verkopen een ZEV zijn. Hyundai verwacht dat dit aandeel in 2040 zal zijn gestegen tot 80 procent. Daarbij horen zowel batterij-elektrische voertuigen (BEV's) als waterstof-elektrische voertuigen met brandstofcel (FCEV's). Op regionaal niveau is Hyundai van plan om in 2035 alleen nog maar ZEV's te leveren in Europa. In 2040 zullen voertuigen die rijden op fossiele brandstoffen volledig zijn uitgefaseerd in grote markten, wat aansluit bij de overgang naar schone mobiliteit.

In augustus 2020 introduceerde Hyundai het nieuwe line-up merk IONIQ dat geheel is toegewijd aan BEV's. Daarmee toont het zijn inzet voor een geheel geлlektrificeerde tijdperk. Later in 2020 onthulde Hyundai Motor Group, het moederbedrijf van Hyundai Motor Company, het Electric-Global Modular Platform (E-GMP) voor BEV's.

De IONIQ 5, die in februari 2021 op de markt kwam, is de eerste BEV van Hyundai die wordt gebouwd op het E-GMP-platform. De IONIQ 5 heeft een nieuwe maatstaf gezet voor elektrische mobiliteit met duurzame en innovatieve toepassingen, zoals 400V- en 800V multi-charging en Vehicle-to-Load (V2L). De volgende BEV van Hyundai wordt de IONIQ 6, geпnspireerd op de Prophecy EV Concept die ook op de IAA is te zien. De IONIQ 6 is een BEV met de focus op op maatgemaakte, milieuvriendelijke oplossingen die passen bij elke levensstijl.

Hyundai investeert al meer dan 20 jaar in brandstofceltechnologie. In 2013 introduceerde Hyundai de ix35 FCEV, de eerste in serie geproduceerde waterstofauto. Opgevolgd in 2018 door de Hyundai NEXO, de eerste waterstof-elektrisch aangedreven SUV met brandstofcel die vanaf het begin als zodanig ontworpen is. In 2020 leverde Hyundai de XCIENT Fuel Cell af aan de eerste klanten in Zwitserland, de eerste in serie geproduceerde waterstof-elektrisch aangedreven vrachtwagen met brandstofceltechnologie. En recent presenteerde Hyundai in MÑŒnchen de waterstofbus Elec City Fuel Cell, die nu getest wordt in Europa. Op de IAA toont Hyundai zijn plannen voor FCEV's voor de komende jaren, waaronder een waterstof-elektrische MPV die voor 2023 gepland staat. Na 2025 wordt het aanbod verder uitgebreid met een grote SUV met brandstofcel. Verder gaat Hyundai zijn brandstofcelaandrijflijnen leveren aan allerlei mobiliteits- en andere projecten.

Hyundai heeft ook flink geпnvesteerd in een nieuwe generatie platforms, bedoeld voor innovatieve vormen van mobiliteit, zoals UAM's (Urban Air Mobility) en autonoom rijdende voertuigen. Die zorgen voor mobiliteit met meer vrijheid, zуnder uitstoot. Deze platforms liggen daardoor volledig in lijn met Hyundai's visie Progress for Humanity en tonen de inzet van Hyundai voor het verbeteren van de leefbaarheid in steden voor de toekomstige generaties.

De strategie van Hyundai voor CO2-neutraliteit gaat verder dan alleen de overstap naar ZEV's. Het doel is om schonere en groenere energie-oplossingen te bieden voor iedereen. Daarbij gaat het niet alleen om het gebruiken van hernieuwbare energie in de eigen fabrieken, maar ook om investeringen in toekomstige technologieлn voor de lange termijn. Bijvoorbeeld de productie van groene waterstof met hernieuwbare energie, het Vehicle-to-Grid (V2G) en het Second Life Battery Energy Storage System (SLBESS).

Groene waterstof die met behulp van duurzame energiebronnen wordt vervaardigd via de elektrolyse van water, zal naar verwachting de CO2-uitstoot aanzienlijk verminderen. Hyundai heeft geпnvesteerd in wereldwijde start-ups als H2Pro, om samen te werken op gebied van groene waterstof. Bovendien wil Hyundai een infrastructuur voor groene waterstof aanleggen in landen waarvan de overheid dit ondersteunt en waar hernieuwbare energie in overvloed is.

Hyundai heeft al diverse maatregelen genomen om de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen van zijn fabrieken te verlagen. Bijvoorbeeld door het energieverbruik te verlagen en milieuvriendelijke fabrieken te bouwen die gebruikmaken van hernieuwbare energiebronnen zoals fotovoltaпsche energie.

In juli sloot Hyundai zich samen met andere gelieerde ondernemingen van Hyundai Motor Group aan bij RE100 van Climate Group, een wereldwijd initiatief voor 100 procent hernieuwbare energie. Als onderdeel hiervan zal de Tsjechische fabriek van Hyundai Motor Manufacturing in 2022 als eerste fabriek van het concern worden omgebouwd naar volledig gebruik van hernieuwbare energie. In 2040 moet 90 procent van de wereldwijde elektriciteitsbehoefte van Hyundaiafkomstig zijn uit hernieuwbare bronnen. In 2045 is dat percentage 100 procent.

V2G is een nieuwe technologie die het mogelijk maakt energie vanuit de batterij van een EV terug te voeren in het stroomnet. Daardoor kan op een efficiлnte manier worden voldaan aan de energievraag tijdens piekuren, doordat men minder afhankelijk is van fossiele brandstoffen.

Momenteel voert Hyundai verschillende V2G-pilotprogramma's uit in samenwerking met verschillende stakeholders. Alle toekomstige BEV-modellen van Hyundai worden voorzien van de V2G-functie.

Hyundai onderzoekt ook manieren om afgedankte batterijen te herstellen en om te vormen tot nieuwe energieopslagsystemen. Hyundai werkt samen met verschillende lokale energiepartners aan pilotprojecten op dit gebied. Volgend jaarzal een SLBESS op kleine schaal worden getest in Duitsland.

Hyundai introduceert Factory Safety ServHyundai introduceert Factory Safety Serv
21 september 2021
Hyundai onthult IONIQ 5-robotaxiHyundai onthult IONIQ 5-robotaxi
31 augustus 2021
Hyundai wordt aandeelhouder H2 MobilityHyundai wordt aandeelhouder H2 Mobility
5 augustus 2021
Hyundai i20 N Line nu te bestellenHyundai i20 N Line nu te bestellen
2 augustus 2021