14 januari 2004
 

Ford

Ford treedt toe tot AutoSAR

Autozine
14 januari 2004 | AUTOSAR, het Automotive Open System Architecture partnership, heeft bekend gemaakt dat Ford Motor Company, met inbegrip van alle daartoe behorende automerken, als kernlid is toegetreden tot het groeiende aantal automobielconcerns en toeleveringsbedrijven die het AUTOSAR-initatief onderschrijven.
 

AUTOSAR is in juli 2003 opgericht door de automobielfabrikanten BMW Group, DaimlerChrysler en Volkswagen, samen met de toeleveranciers Bosch, Continental en Siemens VDO. AUTOSAR heeft tot doel een open standaard te creeren voor Elektrisch/Elektronische (E/E) systemen (architecturen) op automobielgebied. De partners streven naar standaardisatie van functies binnen basissystemen en van functionele interfaces, naar de mogelijkheid om functies te integreren en over te dragen en naar de substantiele verbetering van het updaten en upgraden van software gedurende de levensduur van een auto.

"In een moderne auto worden de meeste technische processen gestuurd door elektronische systemen. Voor alle komende generaties automobielen zal de betekenis van digitale elektronische besturingssystemen alleen nog maar toenemen, waarbij de noodzaak rijst van veel meer - en naadlozere - communicatie tussen de diverse subsystemen dan heden ten dage bereikbaar is. Dit is een vereiste om te komen tot een hoger prestatieniveau, een toenemende betrouwbaarheid en een grotere flexibiliteit om nieuwe technologieen te integreren zodra die beschikbaar komen", zegt Richard Parry-Jones, Fords vice-president voor wereldwijde productontwikkeling en Chief Technical Officer van Ford Motor Company. "Ford is toegetreden tot het AUTOSAR-initiatief om standaards te helpen ontwikkelen die de industrie in staat zullen stellen tot een snelle en betaalbare ontwikkeling van toekomstige vernieuwingen en om de toenemende complexiteit van elektronische platforms te blijven beheersen". Ford Motor Company treedt tot AUTOSAR toe als kernlid, hetgeen het concern het recht verleent daadwerkelijk deel te nemen aan de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van technische maatstaven en om bestuurlijk en organisatorisch deel uit te maken van de maatschap.

De potentiele voordelen van deze vorm van standaardisatie zijn talrijk en universeel toepasbaar. Uit het oogpunt van een automobielbouwer kan de toenemende toepassing van gestandaardiseerde software waardevolle (geld)bronnen vrijmaken en die aanwenden voor de ontwikkeling en de realisatie van andere vernieuwingen. Van algemene inzetbaarheid van software-modules kunnen ook toeleveranciers profiteren en hun ontwikkelingsinspanningen beter richten op kernfuncties. De toename van transparantie zal zowel bestaande toeleveranciers en installateurs, als nieuwkomers ten goede komen. Het terrein waarop AUTOSAR actief zal zijn en invloed kan uitoefenen omvat elektronica voor carrosserieen, onderstellen, aandrijflijnen en veiligheidsvoorzieningen, alsmede multimedia, telematica en interfaces tussen mens en machine.

De AUTOSAR maatschap betrekt actief derde partijen bij de ontwikkeling, door het sluiten van diverse overeenkomsten, waarbij de rollen en de verantwoordelijkheden van de betrokken partijen nauwkeurig zijn omschreven.