28 oktober 2021
 

Ford

Ford onderzoekt houding publiek t.o.v. klimaatverandering

Autozine
28 oktober 2021 | Ford deelt de uitkomsten van nieuw onderzoek, waarbij er is onderzocht wat de houding van het publiek is ten opzichte van klimaatverandering. Het onderzoek is uitgevoerd in heel Europa en onthult depersoonlijke opofferingen die mensen bereid zijn te doen in de strijd tegen de opwarming van de aarde. In Climate Countdown, het meest recente rapport van de Go Electric-rapporten van Ford, is vastgesteld dat een overweldigende meerderheid van de Europeanen (gemiddeld 90 procent in elk van de 8 onderzochte landen) voelt dat ze een zekere mate van persoonlijke verantwoordelijkheid hebben in de strijd tegen klimaatverandering.
XLLease
Info

Toen er werd gevraagd naar de belangrijkste problemen waarmee Europa tegenwoordig wordt geconfronteerd, werd het hebben van een wereldwijd plan om de klimaatverandering aan te pakken op de tweede plaats gezet. Dit onderwerp stond onder het onderwerp herstel na COVID-19, wat als de belangrijkste prioriteit werd beschouwd. Andere belangrijke onderwerpen zijn onder andere racisme, geestelijke gezondheidszorg en het opnieuw in evenwicht brengen van de economie. Hoewel men het erover eens was dat het opstellen van een klimaatveranderingsplan essentieel was (29%), vond hetzelfde percentage (29%) dat er onmiddellijk strengere maatregelen moesten worden genomen om klimaatverandering tegen te gaan.

Ford

Het onderzoek van Ford, dat voor COP26 (klimaattop in Glasgow) werd gepubliceerd, suggereert een verrassende mate van bereidheid van het Europese publiek om veel van de extraatjes van het moderne leven achter zich te laten.

Van de belangrijkste zaken die Europeanen zouden willen opofferen, kwamen het niet gebruiken van plastic (45%), het verlagen van het energieverbruik (45%) en het kopen van lokaal geproduceerde goederen (35%) als hoogste uit de bus. Er is echter ook een aanzienlijk deel dat aangeeft bereid te zijn de aankoop van nieuwe kleding te beperken (34%) en hetzelfde percentage zei bereid te zijn om hun auto minder te gebruiken (34%), terwijl 25% zei vliegreizen naar het buitenland te willen opgeven. Slechts een zeer kleine minderheid van 4% geeft aan geen opofferingen te willen doen.

Er waren ook duidelijke aanwijzingen dat consumenten verwachten dat bedrijven milieuvriendelijk zijn: 87% zei dat het belangrijk is dat ze producten kopen van bedrijven die een positieve of CO2-neutrale bijdrage aan het milieu leveren, en 56% zei dat dit ofwel een zeer belangrijke (40%) ofwel de belangrijkste (16%) overweging is.

Als het gaat om de Europese houding ten opzichte van elektrische voertuigen, bleek uit het onderzoek een toenemende erkenning bij het publiek dat elektrische auto's de toekomst zijn (37%). Dit getal suggereert tegelijk ook dat er nog steeds legitieme belemmeringen zijn voor acceptatie van elektrische auto's. Bezorgdheid over het opladen en angst voor de actieradius behoren nog steeds tot de belangrijkste waargenomen problemen voor consumenten. 39% hiervan zegt zich zorgen te maken over oplaadlocaties voor hun voertuig, 24% zegt te denken dat de infrastructuur onvoldoende is en 30% zegt dat EV's hen zouden weerhouden van lange ritten.

"Deze enquкte laat zien hoeveel Europeanen klimaatverandering tegen willen gaan en dat ze bereid zijn hiervoor individuele acties te ondernemen. Als het gaat om persoonlijk vervoer, is het duidelijk dat ze EV's als de toekomst zien, maar wat het onderzoek ook laat zien, is dat mensen zich nog steeds zorgen maken over de oplaadinfrastructuur en dat ze bang zijn dat de actieradius te klein is", aldus Stuart Rowley, President van Ford Europa. "Het is de plicht van alle belanghebbenden - de overheid, zowel nationale als lokale, energieleveranciers en autoproducenten - om nadrukkelijk te pleiten voor de mogelijkheden van elektrificatie voor consumenten en om de infrastructuur te creлren die nodig is om de visie te ondersteunen. We kunnen deze belofte alleen waarmaken door middel van een uniforme aanpak. Ford zet alles in op elektrificatie en helpt consumenten bij de overstap naar elektrisch rijden."

IkWilVanMijnAutoAf
Ford Bronco gebruikt gerecycled plasticFord Bronco gebruikt gerecycled plastic
22 december 2021
Ford prijst vernieuwde Focus 2022Ford prijst vernieuwde Focus 2022
17 december 2021
Ford prijst vernieuwde FiestaFord prijst vernieuwde Fiesta
9 december 2021
Ford geeft extra kleur aan Mustang MachEFord geeft extra kleur aan Mustang MachE
2 december 2021