30 oktober 2006
 

Ford

Ford levert 50e bio-ethanol auto af in Nederland

Autozine
30 oktober 2006 | Ford heeft onlangs de vijftigste Ford Flexi Fuel in ons land afgeleverd. Ford is wereldwijd actief op het gebied van het onderzoek naar alternatieve brandstoffen voor auto's. In 2001 bracht Ford haar eerste met Bio-Ethanol aangedreven auto op de Europese markt. Ethanol is een restproduct dat afkomstig is van bijvoorbeeld de fruitteelt, bosbouw of landbouw. Vooral in Zweden worden al veel auto's verkocht met motoren die geschikt zijn voor de toepassing van Bio-Ethanol en de verwachting is dat meer landen zullen volgen als deze alternatieve brandstof meer beschikbaar komt.
 

Met name in de regio Rotterdam, waar E85 aan de pomp verkrijgbaar is, worden de Fords Flexi Fuel verkocht, maar ook in andere delen van ons land rijden deze milieuvriendelijke Fords rond. Rene Roggen, Algemeen Directeur van Ford Nederland: "Bio-Ethanol is in de visie van Ford een uiterst realistische alternatieve brandstof. De motoren van de Flexi Fuel Fords zijn middels enkele kleine technische aanpassingen volledig geschikt voor gebruik van Bio-Brandstof. Zodra E85 in Nederland op grotere schaal beschikbaar komt, en hier is een schone taak weggelegd voor de Nederlandse overheid, zal het aantal verkochte Fords Flexi Fuel aanzienlijk stijgen".

Ford

Op basis van de Bio-Ethanol technologie heeft Ford de nieuwste generatie Flexi Fuel uitvoeringen van de Focus en Focus C-MAX in het leveringsprogramma opgenomen die kunnen rijden op een mengsel van Bio-Ethanol en benzine. Die leveren een besparing op tot 70 procent in CO2-uitstoot.

Ford