23 oktober 2001
 

Ford

Ford geeft subsidie aan verschillende goede doelen

Autozine
23 oktober 2001 | Ford steunt ieder jaar projecten op het gebied van cultureel en natuurlijk erfgoed. De auto-importeur kondigt het Ford Motor Company Conservation and Environmental Grants Programm 2001 aan, waarvoor belangstellenden zich nu kunnen aanmelden.
 

"De grootste uitdaging van de 21e eeuw is misschien wel de duurzaamheid van onze erfgoederen. Ford Motor Company ziet het als haar verantwoordelijkheid om hierin binnen de industrie een leidende positie in te nemen", aldus David Thursfield, voorzitter van Ford Europa. "Onze doelstellingen en activiteiten gaan veel verder dan onze core business. We verminderen de invloed van onze producten op het milieu en we ontwikkelen duurzame oplossingen voor mobiliteit waarmee we tegemoet komen aan de verwachtingen van de huidige en toekomstige generatie(s). Met het Ford Motor Company Conservation and Environmental Grants Programm willen we personen en instellingen die hun tijd wijden aan het behouden van ons cultureel erfgoed aanmoedigen en ondersteunen en we willen deze uitmuntende initiatieven belonen."

Het Ford Grants-programma bouwt voort op de geschiedenis van de Henry Ford European Conservation Awards die in 1983 werden geintroduceerd. Aan dit programma nemen wereldwijd inmiddels meer dan vijftig landen deel, uit Europa, Latijns- en Zuid-Amerika, Zuid-Oost Azie, het Midden Oosten en Noord-Afrika.

In de afgelopen achttien jaar zijn meer dan 14.000 projecten aangemeld, in vier verschillende categorieen:

  • Natuur: projecten die zich richten op flora en fauna.
  • Milieu: projecten die te maken hebben met natuurlijke bronnen (zon, wind en water), recycling en het verminderen van vervuiling.
  • Cultuur: projecten die zich richten op het behoud van cultureel erfgoed.
  • Monument: projecten voor het instandhouden van gebouwen met een historische waarde.

Instellingen, organisaties en individuen kunnen zich nu aanmelden met projecten die in een van de vier bovengenoemde categorieen vallen. Een onafhankelijke jury van specialisten uit de genoemde disciplines beoordeelt de ingezonden projecten en bepaalt welke projecten in aanmerking komen voor een geldbedrag dat via het Grants programma beschikbaar wordt gesteld. Deelnameformulieren kunnen worden gedownload vanaf de internetsite www.ford.nl of telefonisch worden aangevraagd bij de Stichting Nationaal Contact Monumenten die het secretariaat voert.