3 mei 2004

Volvo

Volvo plant voor iedere verkochte auto een boom

3 mei 2004 - Net als vorig jaar plant Volvo Cars voor elke verkochte auto een nieuwe boom. De komende weken start de aanplant van een nieuw, vier hectare tellend bos in het Brabantse Nuenen. In totaal worden 16.500 nieuwe bomen geplant, een aantal dat overeenkomt met het aantal Volvo's dat vorig jaar in Nederland werd verkocht. Het tweede Volvo Sleutelbos is direct naast het eerste door Volvo gerealiseerde bos gelegen.
YourLease

In het kader van haar hoofdsponsorschap van de Stichting Nationale Boomfeestdag laat Volvo Cars Nederland gedurende de komende weken in totaal 16.500 bomen planten. De realisatie van het Volvo Sleutelbos vloeit voort uit de belofte voor elke nieuwe Volvo een boom te planten, als gebaar richting het milieu. Het in totaal vier hectare tellende Sleutelbos van Volvo wordt gerealiseerd in de Brabantse gemeente Nuenen, als onderdeel van het bosplan Vaarle.

Volvo

Volvo Cars Nederland is sinds 2002 hoofdsponsor van de Stichting Nationale Boomfeestdag. Deze stichting brengt kinderen en hun ouders op een positieve wijze in contact met de natuur met als doel dat ze zich daadwerkelijk gaan inzetten voor natuurbescherming en -behoud. Dit is volgens eigen zeggen volledig in lijn met de milieufilosofie van Volvo. Elke koper van een nieuwe Volvo weet zich er van verzekerd dat Volvo voor zijn of haar aankoop iets terugdoet voor het milieu. Met het planten geeft Volvo er bovendien blijk van de zorg voor het milieu, als kernwaarde in de bedrijfsfilosofie, op een zeer concrete wijze gestalte te geven.

Medio mei 2004 zal het tweede, 16.500 bomen tellende Volvo Sleutelbos worden opgeleverd. Als onderdeel van het bosplan Vaarle maakt het bos van Volvo deel uit van een nieuw bosgebied van circa 100 hectare, dat in opdracht van het Samenwerkings-verband Regio Eindhoven wordt aangelegd. Naar verwachting zullen volgend jaar nog meer bomen worden geplant, aangezien de verkopen van nieuwe Volvo's door de introductie van de nieuwe Volvo S40 en V50 dit jaar toenemen.

Vandebron