23 december 2002
 

Volvo

volvo plant 17.000 bomen

Autozine
23 december 2002 | In het kader van haar hoofdsponsorschap van de Stichting Nationale Boomfeestdag laat Volvo Cars Nederland gedurende de komende weken in totaal 17.000 bomen planten. De realisatie van dit eerste Volvo Sleutelbos vloeit voort uit de belofte van Volvo om voor elke nieuwe Volvo een boom te laten planten, als geste aan het milieu. Het in totaal bijna vijf hectare tellende Sleutelbos van Volvo wordt gerealiseerd in de Brabantse gemeente Mierlo, als onderdeel van het bosplan Vaarle.
247autoverkopen
 

In 2002 zal Volvo Cars in Nederland in totaal ongeveer 17.000 nieuwe auto's verkopen. Elke klant weet zich er derhalve van verzekerd dat Volvo voor zijn of haar aankoop iets terugdoet voor het milieu. Met het planten geeft Volvo er bovendien blijk van de zorg voor het milieu, als kernwaarde in de bedrijfsfilosofie, op een zeer concrete wijze gestalte te geven.

Medio februari 2003 zal het 17.000 bomen tellende Volvo Sleutelbos definitief opgeleverd worden. Als onderdeel van het bosplan Vaarle maakt het bos van Volvo deel uit van een nieuw bosgebied van circa 100 hectare, dat in opdracht van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven wordt aangelegd. Staatsbosbeheer draagt zorg voor de uitvoering en het onderhoud van het Sleutelbos van Volvo. Dit zal aan het einde van 2003 qua oppervlakte verdubbelen, aangezien ook in 2003 voor elke nieuwe Volvo een boom geplant zal worden. Naar verwachting verkoopt Volvo in 2003 wederom zo'n 17.000 nieuwe auto's.

Volvo Cars Nederland is sinds 2002 hoofdsponsor van de Stichting Nationale Boomfeestdag. Deze stichting brengt kinderen en hun ouders op een positieve wijze in contact met de natuur met als doel dat ze zich daadwerkelijk gaan inzetten voor natuurbescherming en -behoud. Dit is volledig in lijn met de milieufilosofie van Volvo. Het planten van een boom voor elke nieuwe Volvo geeft het sponsorschap nadrukkelijke meerwaarde.