15 september 2006
 

Volkswagen

Volkswagen zet in op 2e generatie biobrandstof

Autozine
15 september 2006 | De toekomststrategie van Volkswagen met betrekking tot motoren en brandstoffen spitst zich voor een belangrijk deel toe op biobrandstoffen van de 2e generatie. Volkswagen investeert met het oog daarop een miljoen euro in een bijzondere leerstoel Biobrandstoffen aan de Technische Universiteit van het Duitse Braunschweig. Tevens dringt Volkswagen bij de politiek aan op belastingmaatregelen die het gebruik van deze brandstoffen stimuleren.
 

Een wolf in schaapskleren. Zo omschrijft Volkswagen topman Dr. Bernd Pischetsrieder enkele biobrandstoffen van de eerste generatie. "De CO2-balans is in sommige gevallen zelfs slechter dan bij conventionele brandstoffen. Desondanks spreekt men van biobrandstof en leidt overheidsstimulering in een aantal gevallen zelfs tot verkeerde investeringen. Volkswagen richt zich volledig op de 2e generatie biobrandstoffen, zoals bio-ethanol en cellulose-ethanol, die verregaand CO2-neutraal uit biomassa gewonnen worden. De bijmenging van deze brandstoffen is technisch snel te realiseren en zorgt op korte termijn al voor reducering van de CO2-uitstoot. Maar wil deze brandstof echt een succes worden, dan zal herziening en Europese harmonisatie van de verschillende belastingstelsels noodzakelijk zijn".

Volkswagen

Volkswagen werkt al lange tijd aan concepten om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen en aan mogelijkheden deze te vervangen. "Volkswagen richt zich momenteel op de industriele productie van biobrandstoffen van de 2e generatie en is bereid om daar flink in te investeren", verklaarde Prof. Dr. Jürgen Leohold, Hoofd Research & Development bij Volkswagen. De door de Duitse overheid aangekondigde stimuleringsmaatregelen tot 2015 voor biomass-to-liquid en ethanol uit cellulose zijn een stap in de goede richting, maar Volkswagen betwijfelt of dit voldoende is voor grote investeringen en langetermijnplanning.

Tot de nieuwe generatie biobrandstoffen behoren de synthetische biomass-to-liquid brandstof SunFuel en cellulose-ethanol, dat gewonnen wordt uit complete planten en resten van planten, zoals stro. Dit in tegenstelling tot de huidige generatie biobrandstoffen, die hoofdzakelijk uit de vrucht van de plant wordt gewonnen. Bij de ontwikkeling van de nieuwe generatie biobrandstoffen werkt Volkswagen nauw samen met andere autofabrikanten, biotechnische ondernemingen en olieconcerns. Met de volsynthetische brandstof SunFuel is sprake van een volledig gesloten CO2-kringloop en een afname van broeikasgassen met ongeveer 90 procent.

Volkswagen