15 juli 2005
 

Volkswagen

Volkswagen opent waterstoftankstation op zonne-energie

Autozine
15 juli 2005 | Volkswagen heeft bij het Technology Center in Isenb├╝ttel een waterstoftankstation geopend dat waterstof produceert met behulp van zonnepanelen. De pomp voorziet brandstofcelauto's van vloeibare waterstof.
 

Het tankstation is een gezamenlijk project van Volkswagen en Solvis, een bedrijf dat gespecialiseerd is in zonne-energie en verwarming. Het station produceert ter plaatse met behulp van zonne-energie een deel van de waterstof die nodig is voor de brandstofcelauto's van Volkswagen, zoals de Touran Hy-Motion. "De brandstofcel die waterstof verbruikt, biedt op de langere termijn het meeste potentieel voor de aanpak van broeikasgassen", stelt Hartmut Märtens, hoofd ontwikkeling brandstofcellen bij Volkswagen. "Zeker als de waterstof wordt geproduceerd met behulp van zonne- of windenergie". Volkswagen en Solvis doen met dit waterstoftankstation belangrijke praktijkervaring op over de effectiviteit en de kosten van een dergelijke installatie.

Volkswagen

Een oppervlak van vijftig vierkante meter zonnepanelen op het tankstation levert de elektriciteit voor de elektrolyse, het proces waarbij water wordt gesplitst in waterstof en zuurstof. De zeer zuivere waterstof wordt vervolgens in het tankstation opgeslagen onder een druk van 400 bar, de druk waaronder de waterstof wordt getankt. Per dag kan de installatie 25 kubieke meter waterstof produceren. Een auto met brandstofcel kan daar een afstand van ongeveer 200 kilometer mee afleggen.

Volkswagen onderzoekt ook technieken om de opslag in auto's te verbeteren en zo een grotere actieradius te realiseren. Efficiente productie en opslag van waterstof zijn twee belangrijke randvoorwaarden voor een succesvolle grootschalige marktintroductie van emissieneutrale waterstofauto's.