3 augustus 2002
 

Toyota

Extra veiligheid met pre-crash systeem bij Toyoya

Autozine
3 augustus 2002 | Toyota komt met een pro-actief veiligheidssysteem dat de veiligheid voor de automobilist op een hoger plan moet tillen. Toyota is voornemens om dit zogenoemde 'Pre-crash Safety'-systeem vanaf 2003 op nieuwe modellen toe te passen. Het systeem is een 'elektronische vooruitziende blik' met als doel het verminderen van mogelijk letsel bij aanrijdingen. Het veiligheidssysteem is gebaseerd op drie pijlers: de Pre-crash Sensor; de Pre-crash Veiligheidsgordel en de Pre-crash Brake Assist.
 

De Pre-crash Sensor biedt een systeem voor de positieherkenning van objecten door gebruikmaking van radargolven. Deze beschikt over eigenschappen waarbij de herkenning van objecten in kaart wordt gebracht; zelfs bij slecht weer zoals fikse regen- of sneeuwval. De Pre-crash Sensor is zo compact ontworpen dat het gemakkelijk in de auto geinstalleerd kan worden. Daarnaast taxeert een nieuw ontwikkelde Elektronische Controle Unit (ECU) of een aanrijding in het verschiet ligt. Een en ander wordt gebaseerd op verschillende parameters zoals snelheid en locatie van de auto en de bewegingsrichting van het gedetecteerde object.

Toyota

De Pre-crash Veiligheidsgordel verhoogt de spankracht van de veiligheidsgordel met als doel het op de plaats houden van bestuurder of passagier. Dit gebeurt door de veiligheidsgordel onmiddellijk aan te spannen nadat is vastgesteld dat een aanrijding onontkoombaar is. Als aanvulling op de bestaande veiligheidsgordel met gordelspanner - die de gordel bij een aanrijding direct aanspant - reduceert de Pre-crash veiligheidsgordel de kans op letsel verder doordat de gordel van de bestuurder of passagier al voorafgaand aan een aanrijding wordt aangespannen.

In tegenstelling tot de conventionele Brake Assist zorgt de Pre-crash Sensor ervoor - nadat deze heeft vastgesteld dat een aanrijding onvermijdelijk is - dat de Pre-crash Brake Assist onmiddellijk wordt geactiveerd zodra de bestuurder het rempedaal activeert. Een en ander gebeurt in overeenstemming met de mate waarin het rempedaal wordt ingetrapt. Dit vergroot de remkracht voorafgaand aan een aanrijding waarmee de snelheid aanzienlijk wordt gereduceerd.