21 juni 2002
 

Subsidieregeling CO2

6,9 miljoen voor co2 besparende personenvervoerprojecten

Autozine
21 juni 2002 | Demissionair minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat stelt 6,9 miljoen euro beschikbaar voor personenvervoerprojecten die zorgen voor vermindering van CO2-uitstoot. De bijdrage wordt verstrekt in het kader van de Subsidieregeling CO2-reductie Verkeer en Vervoer en heeft tot doel de uitstoot van CO2 in het personenvervoer te beperken. Voor de eerste indieningsperiode die loopt van 22 juni 2002 tot en met 2 december 2002 is 3 miljoen euro beschikbaar.
Info

Het programma biedt zelfstandige ondernemers, bedrijven en overheidsinstellingen financiële ondersteuning tot maximaal 40 procent van de investeringskosten. Projecten op het gebied van telewerken, gedeeld autogebruik, videoconferencing en reisinformatiesystemen van bijvoorbeeld busmaatschappijen, taxibedrijven, adviesbureaus en gemeenten komen in aanmerking voor subsidie. Niet alleen de investerings- maar ook de exploitatiekosten komen in aanmerking.

Van belang is dat de projecten een aanzienlijke bijdrage leveren aan de reductie van de CO2-uitstoot. Projecten moeten minimaal 0,5 kiloton CO2 besparen over de levensduur van de investering of de exploitatieperiode waarvoor subsidie wordt gevraagd. Verder geldt dat projecten die per euro subsidie de meeste CO2 besparen de grootste kans maken. Daarnaast komen ook projecten in aanmerking voor subsidie die door middel van kennisoverdracht in de toekomst tot CO2-reductie gaan leiden, zoals het inhuren van een adviesbureau voor de kennis die nodig is om een CO2 besparend project uit te voeren.

Organisaties kunnen projectvoorstellen indienen bij het Projectbureau CO2-reductieplan. Het bureau voert het Subsidieprogramma CO2-reductie personenvervoer 2002 voor het ministerie van Verkeer en Waterstaat uit. Het Projectbureau is een samenwerkingsverband van Novem en Senter en heeft al vijf jaar ervaring met het stimuleren van CO2-reductie binnen verschillende sectoren van de economie.

KwikFit
Renault en TheArsenale onthullen AIR4Renault en TheArsenale onthullen AIR4
26 november 2021
Toyota Corolla krijgt nieuw infotainmentToyota Corolla krijgt nieuw infotainment
26 november 2021
Kia verkent inzichten in voertuigdataKia verkent inzichten in voertuigdata
25 november 2021
Suzuki introduceert nieuwe S-CrossSuzuki introduceert nieuwe S-Cross
25 november 2021