13 september 2013
Mercedes-Benz S-Klasse (2013 - 2020)
Nieuws

Mercedes-Benz S-Klasse

Mercedesz Intelligent Drive rijdt Bertha Benz route

13 september 2013 - Met een "S500 Intelligent Drive" die een 100 kilometer lange rit van Mannheim naar Pforzheim aflegde, heeft Mercedes-Benz aangetoond dat  autonoom rijden in het dagelijks verkeer mogelijk is. De auto volgde de historische route die Bertha Benz 125 jaar geleden aflegde met de Benz Patentwagen. De trip voerde door steden en langs buitenwegen. Daarbij kreeg de autonoom rijdende S-Klasse te maken met de complexe verkeerssituaties die kenmerkend zijn voor het verkeer van de 21e eeuw. De autonome rit werd niet mogelijk gemaakt door zeer dure, speciale systemen, maar door technologieën die bijna klaar zijn voor serieproductie en nauw verwant zijn aan die in de huidige E- en S-Klasse.

De "S500 Intelligent Drive" die de rit van Mannheim naar Pforzheim autonoom aflegde, was uitgevoerd met doorontwikkelde sensortechnieken die gebaseerd zijn op techniek die nu al worden gebruikt in productie-uitvoeringen van de S-Klasse. Samen met de geautomatiseerde 'Route Pilot' was het research  voertuig in staat om zich zelfstandig een weg te banen door druk verkeer in de stad en op buitenwegen.

Mercedes-Benz S-Klasse (2013 - 2020)

Een autonoom rijdende auto ondersteunt de bestuurder met name bij 'routine-ritten', in files, bij ritten op snelwegen met snelheidslimiet maar ook bij 'black-spots' (lokaties waar veel ongevallen plaatsvinden). In al deze gevallen kan de auto taken van de bestuurder overnemen. Kortom: autonoom rijdende auto's assisteren én ontlasten bestuurders. Daarbij zijn drie gradaties mogelijk:

  1. Gedeeltelijk geautomatiseerd rijden: de bestuurder dient alle automatische functies continu in de gaten te houden. Hij/zij moet geen activiteiten ondernemen die niet gerelateerd zijn aan het rijden.
  2. Hoge mate van geautomatiseerd rijden: de bestuurder hoeft de systemen niet permanent te monitoren. Activiteiten die niet aan het rijden gerelateerd zijn kunnen op beperkte schaal plaatsvinden.  Het systeem herkent zijn grenzen zelf waardoor rijopdrachten op tijd en met voldoende tijdsreserve worden teruggegeven aan de bestuurder.
  3. Volledig geautomatiseerd rijden: het voertuig gaat volledig autonoom om met alle verkeerssituaties. De bestuurder hoeft het systeem niet in de gaten te houden. Rijden zonder bestuurder is hierbij mogelijk.

De succesvolle test met de "S500 Intelligent Drive" heeft belangrijke informatie opgeleverd over de uitdagingen die er nog liggen als het gaat om autonoom rijden. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is de orientatie op de rijomgeving. Dit moet zodanig aangepast worden dat het systeem in staat is de auto op veilige wijze door complexe verkeersituaties te loodsen.

Mercedes-Benz S-Klasse (2013 - 2020)

Mercedes-Benz is in 2012 gestart met het testen van de 'Route Pilot' op het 'Bertha Benz-traject'. Dit gebeurde met toestemming van de technische keuringinstantie TÜV. Bij de tests werden E- en S-Klasse-modellen met alle beschikbare assistentiesystemen ingezet. Bovendien maakten ze gebruik van sensortechniek die nauw verwant is aan de techniek die het merk nu al in serieproductie toepast. Met name het aantal sensoren en de positionering daarvan is aangepast ter verbetering van de orientatie op de rijomgeving.  Belangrijke technische modificaties in vergelijking met de productieversie zijn:

  • Een vergroting van de afstand tussen de ogen van de stereocamera om objecten op grote afstand niet alleen zichtbaar te maken voor de radar, maar ook voor de camera.
  • Twee extra lange-afstandsradars in de zijkanten van de voorbumper zorgen voor een snelle herkenning van kruisend verkeer op kruisingen. Een andere lange-afstandsradar monitort verkeer achter de auto.
  • Vier korte-afstandsradars op de hoeken van de auto maken een betere detectie van de onmiddellijke omgeving en andere weggebruikers mogelijk.
  • Een kleurencamera achter de voorruit herkent signalen van verkeerslichten.
  • Een camera achter de achterruit vergelijkt objecten achter de auto met omgevingskenmerken die zijn opgeslagen op een digitale kaart. Het voertuig kan zijn positie hiermee nog preciezer bepalen (veel accurater dan met GPS-signalen alleen).

Voor de Bertha-Benz-route werkte Mercedes-Benz samen met KIT (Instituut voor meet- en regeltechniek) en HERE, het Nokia-onderdeel dat is gespecialiseerd in de productie van digitale kaarten en locatie-specifieke services. Deze divisie ontwikkelde een 3D-kaart voor deze rit die speciaal is aangepast aan de eisen van een autonoom rijdend voertuig. 'Intelligente' kaarten zijn onmisbaar bij het mogelijk maken van autonoom rijden.

Mercedes-Benz S-Klasse (2013 - 2020)
KwikFit

De Route Pilot in de S 500 Intelligent Drive dient om te kunnen gaan met diverse uitdagingen in de stad en op buitenwegen zoals rotondes, wegopbrekingen met tegemoetkomend verkeer, fietsers, uitwijkmanoeuvres, willekeurig geparkeerde voertuigen, verkeerslichten op rood, voorrangskruisingen, overstekende voetgangers, trams etc.

In de testfase werden de autonome voertuigen gemonitord door speciaal daarvoor getrainde veiligheidschauffeurs. Zodra de auto 'een foute' beslissing nam, namen zij de controle over. Vanwege de onvoorspelbaarheid van het verkeer werd elke ingreep ook door deze bestuurders gedocumenteerd. Door het verzamelen van deze informatie kan het technologieplatform van de Route Pilot worden 'gevoed' waardoor het steeds beter kan omgaan met complexe situaties. Toch vindt Mercedes-Benz niet dat elke situatie zich leent voor volledig autonoom rijden. Als een weg bijvoorbeeld wordt geblokkeerd door een vuilniswagen, is het onwenselijk dat de 'autonome auto' deze automatisch inhaalt, vooral omdat het 'blikveld' van de sensoren dan te beperkt is.

Mercedes-Benz S-Klasse (2013 - 2020)

De tests hebben ook duidelijk gemaakt waarop het ontwikkelingsteam zich dient te focussen. Belangrijk daarbij zijn onder meer situatie-afhankelijke commando's voor besturing, remsysteem en gaspedaal (bij rotonde-rijden bijvoorbeeld) en een zeer precieze plaatsbepaling van het voertuig. Ook de interactie van autonoom rijdende auto's met andere verkeersdeelnemers is een belangrijk punt. Krijgt tegemoetkomend verkeer bijvoorbeeld voorrang bij een wegversmalling?

Autonoom rijdende auto's van Mercedes-Benz kiezen voor een meer voorzichtige benadering. Om de 'reacties' van het autonome voertuig te kunnen reconstrueren, wordt alle door de sensoren aangeleverde data opgeslagen. Ook latere seriemodellen zullen bepaalde gegevens ook worden opgeslagen. Als een autonoom rijdend voertuig dan betrokken is bij een ongeval, kan deze informatie worden gebruikt om na te gaan wat er precies gebeurde.

Mercedes-Benz S-Klasse (2013 - 2020)

Veel autonome rijfuncties zijn weliswaar in technisch opzicht haalbaar, maar nog niet wettelijk toegestaan. Volgens de internationale UN/ECE R 79-richtlijn voor stuurinrichtingen zijn stuurcorrecties toegestaan, maar automatisch sturen bij hogere snelheden niet. Volgens de Weense Road Traffic Convention die relevant is voor Europese wetgeving moet een bestuurder zijn voertuig permanent controleren en te allen tijde zelf in staat zijn om in te grijpen. Toen deze richtlijn werd aangenomen, waren autonoom rijdende auto's nog niet 'in zicht'. Nu is de tijd rijp om deze richtlijn te herzien. In Amerikaanse staten als Nevada is dat deels al gebeurd. Hier zijn proeven met autonoom rijdende auto's toegestaan. Ook sociale acceptatie speelt een belangrijke rol. Vooral het vertrouwen in autonoom rijdende auto's moet nog groeien.

Dutchlease
AutoCoach