23 december 2019

Citroen

Citroen geschikt voor HVO100

23 december 2019 - Citroën verklaart alle modellen met een Euro 5- of Euro 6-dieselmotor officieel geschikt voor het gebruik van de brandstof HVO100, een CO2-vriendelijk alternatief voor diesel. HVO100 is zonder technische aanpassingen te gebruiken in alle nieuwe personen- en bestelauto's van Citroën en ook in een groot aantal oudere modellen.
Sneeuwkettingen4u

HVO100, wat staat voor 100 procent Hydrotreated Vegetable Oil, is een theoretisch duurzame brandstof voor dieselmotoren, die wordt gewonnen uit voornamelijk plantenresten en ander organisch materiaal. Omdat de planten reeds CO2 uit de atmosfeer hebben opgenomen, vindt er compensatie plaats voor wat er door verbranding in de dieselmotor weer wordt uitgestoten. Gemeten naar 'well-to-wheel' is de maximale reductie van CO2 zo'nt 89 procent. De gebruikte planten worden niet speciaal voor dit doel verbouwd, maar als restmateriaal verwerkt. HVO100 voldoet aan de EN15940-norm.

Citroen

HVO100 is een product van het Finse bedrijf Neste, dat de raffinage onder meer in Rotterdam uitvoert. HVO100 wordt momenteel al toegepast in het wegtransport en de scheepvaart. Een belangrijk kenmerk is de hogere verbrandingswaarde (cetaan) ten opzichte van synthetische diesel, zodat er een betere c.q. schonere verbranding in de motor plaatsvindt. Dit resulteert in een aanmerkelijke reductie van de uitstoot van stikstof (-9 procent), koolmonoxide (-24 procent), roet en fijnstof (-33 procent). Alle dieselmotoren van Citroën die aan de Euro 5- en Euro 6-norm voldoen, zijn geschikt voor HVO100.

De naar verwachting toenemende vraag naar HVO100 zal door marktwerking moeten leiden tot een ruimere verkrijgbaarheid ervan. Vooralsnog is de brandstof voor bedrijven met grotere wagenparken eenvoudiger beschikbaar dan voor particulieren; het is toegestaan om een brandstofleverancier een tankunit op eigen terrein te laten plaatsen. Tegenover de iets hogere brandstofkosten (momenteel 10 à 20 cent per liter) staan een iets lager verbruik en een verlaging van het AdBlue-verbruik door de motor vanwege de schonere verbranding. Bovendien kunnen autobezitters die HVO100 tanken certificaten krijgen die hun positieve bijdrage aan de CO2-reductie bevestigt.

Bedrijven en overheden die nu hun wagenpark willen verduurzamen, moeten nog vaak concluderen dat niet alle dieselvoertuigen zich zomaar door elektrische laten vervangen. De voor HVO100 geschikte Citroëns zijn derhalve een mogelijk alternatief om emissievriendelijker te rijden, zonder technische aanpassingen en/of hoge investeringen.

Wittebrug
Vandebron