8 december 2020

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz wil toeleveringsketen CO2-neutraal maken

8 december 2020 - In het kader van Ambition 2039 zet Mercedes-Benz de transformatie naar CO2-neutraliteit voort met een reeks maatregelen in de gehele waardeketen. Het leveranciersnetwerk vormt een belangrijk onderdeel in het behalen van de klimaatdoelstellingen van Mercedes-Benz vanwege de hogere energiebehoefte bij de productie van volledig elektrische auto's.
AutoCoach

Met Ambition 2039 wil Mercedes-Benz in minder dan twintig jaar een CO2-neutraal modellengamma realiseren. Met name de transformatie naar elektromobiliteit verhoogt de energiebehoefte in de toeleveringsketen. Ten opzichte van een conventionele verbrandingsmotor is de productie van een volledig elektrische auto twee keer zo CO2-intensief, vooral door de lithium-ion-accu's. Ondanks een hogere energiebehoefte in de productie bieden de plug-in hybrids en elektrische modellen van Mercedes-Benz in het gebruik een duidelijk voordeel op het gebied van CO2-emissie ten opzichte van conventionele aandrijflijnen. Want alleen als de gehele levenscyclus van de modellen in ogenschouw wordt genomen, ontstaat een realistisch beeld. Elektrische modellen kunnen een groot deel van de aanvankelijk hogere CO2-emissie uit de upstream-waardeketen compenseren doordat ze emissievrij rijden. Mercedes-Benz werkt zodoende samen met het wereldwijde leveranciersnetwerk om de CO2-emissie in de productiefase te verminderen.

Mercedes-Benz

Markus Schäfer, lid van de raad van bestuur van Daimler AG en Mercedes-Benz AG; verantwoordelijk voor Daimler Group Research, en COO van Mercedes-Benz Cars: "Elektromobiliteit en duurzaamheid gaan voor Mercedes-Benz hand in hand. Met de elektrische limousine EQS, die in de startblokken staat voor volgend jaar, hebben we al belangrijke mijlpalen bereikt wat betreft de samenwerking met onze partners - bijvoorbeeld door de aankoop van CO2-neutraal geproduceerde accucellen. We gaan dus verder op deze weg: bij de aanbesteding van ons volgende elektrische voertuigplatform Mercedes-Benz Modular Architecture (MMA) voor de compacte en middelgrote klasse passen we nu al voor het eerst consequent CO2 als belangrijk criterium toe."

"Samen met onze partners werken we aan de uitvoering van Mercedes-Benz Ambition 2039. Bijna de helft van onze circa 2.000 leveranciers heeft een 'Ambition Letter of Intent' ondertekend en verplicht zich daarmee om ons in de toekomst alleen nog maar CO2-neutrale onderdelen te leveren. Deze bedrijven zijn goed voor meer dan de helft van het jaarlijkse inkoopvolume van Mercedes-Benz AG. Dit is een belangrijke stap in het behalen van onze klimaatdoelstellingen: ook ons leveranciersnetwerk heeft de tekenen des tijds herkend en volgt de transformatie. Wij richten ons met name op bijzonder CO2-intensieve componenten en materialen als accucellen", aldus Gunnar Güthenke, Hoofd Inkoop en Leverancierskwaliteit bij Mercedes-Benz Cars. "We zijn ook bezig met het opzetten van een volgsysteem waarmee we kunnen zien hoe de CO2-emissie in de loop van de tijd wordt gereduceerd." Het concern voert nauw overleg met alle andere leveranciers om gezamenlijk strategieën voor CO2-reductie te ontwikkelen.

Klimaatneutraliteit is opgenomen in de contractvoorwaarden en de Ambition Letter is een belangrijk criterium voor het toekennen van contracten. Uiterlijk vanaf 2039 mogen alleen nog CO2-neutrale productiematerialen in alle stadia van de waardeketen worden geleverd aan Mercedes-Benz. Een leverancier die weigert de Ambition Letter te ondertekenen, komt niet in aanmerking voor nieuwe leveringscontracten.

Mercedes-Benz zal zich tot 2039 bovendien richten op materialen en componenten die bij de productie en verwerking bijzonder CO2-intensief zijn. De focus ligt op componenten als accucellen, staal en aluminium. Deze componenten zijn verantwoordelijk voor ongeveer 80 procent van de CO2-emissie in de toeleveringsketen van een volledig elektrische auto. Mercedes-Benz heeft met twee strategische partners voor accucellen al duidelijke doelstellingen afgesproken: CATL (Contemporary Amperex Technology Co., Limited) en Farasis Energy hebben zich gecommitteerd aan het leveren van accucellen die worden geproduceerd met behulp van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen als waterkracht, wind en zonne-energie. Dit vermindert de CO2-voetafdruk van een accu met meer dan 30 procent. De rest van de toeleveringsketen wordt als volgende stap meegenomen.

Een holistische benadering van de milieu-impact omvat ook het zorgvuldig omgaan met hulpbronnen. Het doel van de onderneming is om het gebruik van primaire grondstoffen voor elektrische aandrijvingen richting 2030 consequent te verminderen en het aandeel secundaire en hernieuwbare materialen in auto's geleidelijk aan te vergroten. Mercedes-Benz werkt samen met zijn partners aan een geleidelijke verhoging van het aandeel secundaire materialen in de focusmaterialen.

De eigen fabrieken van Mercedes-Benz AG, met inbegrip van het wereldwijde accuproductienetwerk, zullen al vanaf 2022 wereldwijd CO2-neutraal produceren. Hiermee hebben deze fabrieken een voorbeeldfunctie voor het leveranciersnetwerk. In lijn met de procedure in de eigen fabrieken van Mercedes-Benz zijn de leveranciers verplicht om emissies te vermijden en te verminderen. Alleen dan kan compensatie via hoogwaardige projecten worden overwogen. De uitgangspunten voor klimaatneutrale productie zijn divers en variëren van het verminderen van het verbruik tot het inkopen van energie uit hernieuwbare energiebronnen.

Met zijn nieuwe strategie streeft Mercedes-Benz ernaar om de meest gewilde auto's ter wereld te bouwen. Duurzaamheid is hierbij een leidraad voor alle strategische gebieden. Het doel is een volledig CO2-neutraal en connected modellengamma. Ambition 2039 geeft hiervoor de richting aan in de gehele waardeketen. De onderneming streeft ernaar dat in 2030 meer dan 50 procent van de verkochte modellen een plug-in hybrid of een volledig elektrisch model is. Belangrijke mijlpalen zijn de CO2-neutrale productie in alle eigen fabrieken van Mercedes-Benz AG wereldwijd vanaf 2022, het mede vormgeven van de laadinfrastructuur en het afspreken van specifieke CO2-maatregelen met leveranciers.

XLLease
AutoCoach