8 januari 2004

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz volgt driestappen plan naar de aandrijving van de toekomst

8 januari 2004 - Voor de ontwikkeling van aandrijving van auto's in de toekomst volgt Mercedes-Benz een driestappenplan, gericht op vermindering van het brandstofverbruik alsmede het terugdringen van koolstofdioxide en uitlaatgasemissie. Het driestappenplan omvat continue verbetering van benzine- en dieselmotoren, het ontwikkelen van hybride-aandrijving als alternatief voor de nabije toekomst en de brandstofcel als lange-termijndoel voor ecologisch verantwoorde automobiliteit.

Met dit concept heeft Mercedes-Benz in de afgelopen tijd al belangrijke vooruitgang geboekt door het terugdringen van het brandstofverbruik en het beperken van de emissie van schadelijke stoffen door de huidige benzine- en dieselmotoren. Technieken als TWINPULSE bij benzinemotoren en de directe inspuiting volgens het "common-rail"-principe bij de CDI-dieselmotoren leveren een bijdrage aan deze ontwikkeling. De technici van Mercedes-Benz zien nog volop mogelijkheden om verbruik en emissie van benzine- en dieselmotoren in de toekomst nog verder terug te dringen.

Mercedes-Benz

De hybride-aandrijving is voor Mercedes-Benz een tussenstap op weg naar het einddoel: de brandstofcel. De eerste prototypen werden al in 1982 voorgesteld. Recente voorbeelden zijn de studiemodellen F500 Mind en Vision Grand Sports Tourer, beide voorzien van een hybride-concept met een diesel- en een elektromotor. Ook andere concepten zijn mogelijk, zoals blijkt uit de combinatie van een zescilinder-benzinemotor met twee elektromotoren die deze week gepresenteerd wordt op de Motorshow in Detroit in een conceptauto op basis van de Mercedes-Benz S-Klasse. Ook aan de koppeling met motoren op alternatieve brandstoffen, zoals aardgas, wordt gewerkt.

Het doel op lange termijn is de brandstofcel-technologie, waaraan technici van Mercedes-Benz sinds circa tien jaar werken. Mercedes-Benz geldt als pionier op dit gebied en presenteerde al zo'n twintig studiemodellen met brandstofcel, waarbij de aandrijflijn steeds compacter werd en de prestaties steeds beter werden. Momenteel vindt een uitgebreide proef in de praktijk plaats met 60 Mercedes-Benz A-Klasses voorzien van brandstofcel-technologie. Voordat een dergelijk systeem rijp is voor serieproductie, moeten er echter nog talrijke externe factoren geregeld worden, zoals het brandstofvraagstuk en de infrastructuur. Ook op het gebied van de technologie zelf kan er nog veel vooruitgang worden geboekt, onder andere door het reduceren van de kostprijs en het gewicht van de installatie en door het verbeteren van levensduur en prestaties.

Wittebrug
XLLease