10 maart 2011

RoadSense

Mercedes-Benz start verkeerseducatieprogramma

10 maart 2011 - Het interactieve verkeerseducatieprogramma voor scholieren van 14- 16 jaar, RoadSense, maakt zijn entree in Nederland. Het doel is het risico op ongevallen voor jongeren in het verkeer te verminderen. Scholieren mogen onder toezicht op een afgesloten oefenterrein achter het stuur van een auto plaatsnemen. Niet alleen als bestuurder, maar vooral als passagier belanden jongeren in typische conflictsituaties en leren zij daarmee om te gaan. RoadSense wordt ondersteund door Veilig Verkeer Nederland.

Jongeren krijgen nauwelijks verkeerseducatie in de jaren tussen groep 8 en het halen van hun rijbewijs, terwijl zij vaker en over langere afstanden aan het verkeer deelnemen. Statistieken tonen dat met name jongeren één van de meest kwetsbare groepen in het verkeer zijn, ook als passagier. Doodsoorzaak nummer één onder jongeren van 12-18 jaar is het verkeer. Leeftijdsspecifieke zaken spelen hierin de grootste rol: gebrekkige gevaarherkenning en zelfinzicht, 'wilde haren' en groepsdruk. Om die reden heeft Mercedes-Benz het verkeersprogramma RoadSense ontwikkeld.

Mercedes-Benz

RoadSense laat jongeren kritisch stilstaan bij keuzes en beslissingen die anders zonder nadenken worden genomen. Het programma richt zich op vaardigheden die jongeren bewust maken van hun keuzes en gedrag en hen meer eigen verantwoordelijkheid geven. Bijna 700 leerlingen nemen deel aan de eerste RoadSense in Nederland gedurende 14 dagen. Vandaag nam als eerste de school Panta Rhei met 42 leerlingen deel aan het programma.

De leerlingen gingen in Amstelborgh in groepen uiteen met rij-instructeurs. Het programma is interactief, met praktijkoefeningen in de auto tot de groepsdiscussie en oefeningen van risicosituaties in het 'veiligheidslaboratorium'. Er is bewust voor gekozen om de scholieren zelf, onder veilige omstandigheden onder toezicht van een geschoolde rij-instructeur, te laten rijden. Door zelf te ervaren wordt het leereffect vergroot. Ook worden zij bewust geconfronteerd met de op zich verboden situatie als bestuurder. Ook in de groepsdiscussie krijgt dit onderwerp een speciale rol.

Mercedes-Benz

RoadSense is een wetenschappelijk onderbouwd programma en is gebaseerd op aanbevelingen aan de Europese Commissie uit een serie verkeersveiligheidonderzoeken in Zweden, en een leermodel dat reeds bewezen heeft risico's in het verkeer te verminderen onder jonge, startende automoblisten (GDE-Matrix, Mika Hatakken, Finland). Martin Hegeman,

RoadSense is een onderdeel van de Europese Mercedes-Benz Driving Academy. De Mercedes-Benz Driving Academy is in 2009 opgestart in Groot-Brittannië, gericht op een leven-lang-leren en hoe eerder men begint met autorijden, hoe kleiner de kans wordt op ongevallen. Het onderdeel RoadSense is in 2010 als Europees programma opgezet en uitgevoerd door Mercedes-Benz in Stuttgart. Met veel succes hebben al bijna 2000 13 tot en met 15-jarigen in Stuttgart en Berlijn RoadSense gevolgd. Nederland volgt als derde land met naar verwachting bijna 700 deelnemers tussen de 14 en 16 jaar.

Mercedes-Benz
XLLease
XLLease