23 april 2012

Mercedes-Benz

Mercedes start rijopleiding in Nederland

23 april 2012 - Mercedes-Benz Nederland heeft vandaag haar plan bekendgemaakt om vanaf oktober 2012 autorijlessen aan te bieden, met als doel jongeren vaardigheden bij te brengen voor veilig en plezierig autorijden. De lessen worden gegeven door de Mercedes-Benz Driving Academy (MBDA), om te beginnen in de regio Haarlem, Amsterdam en Aalsmeer. Tegelijkertijd zet de MBDA zich in om verkeerseducatie en verkeersveiligheid op een hoger plan te brengen. De MBDA bereidt leerlingen voor op de hedendaagse verkeerssituatie en gaat daarbij verder dan elementaire voertuigbeheersing en het uit het hoofd leren van verkeersregels.

De lesmethode van de MBDA sluit naadloos aan op het RoadSense verkeerseducatieprogramma dat in Nederland al langer met veel succes wordt aangeboden. RoadSense richt zich op jongeren in de leeftijd van 14-16 jaar en heeft als doel het risico op ongevallen voor jongeren in het verkeer te verminderen. Dit gebeurt door middel van een theoretisch én praktisch lesprogramma dat niet alleen wetenschappelijk is onderbouwd, maar ook is gebaseerd op aanbevelingen van de Europese Commissie. Onderzoek van de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) toont aan dat de uitgangspunten van RoadSense werken.

Mercedes-Benz

Zo blijkt dat jongeren na het volgen van het programma beter bewust zijn van risico's in het verkeer. Bovendien levert het een positieve bijdrage aan het verantwoordelijkheidsgevoel van deze jongeren. Ook de educatiemethode van de rijlessen van de MBDA is gebaseerd op de best werkende leermethodes en de resultaten uit laatste Europese, wetenschappelijke onderzoeken.

Het leerplan dat is ontwikkeld door internationale experts op het gebied van rij-opleidingen en verkeersveiligheid is volledig afgestemd op de Nederlandse markt. Intensieve, gerichte persoonlijke coaching staat daarbij centraal. Daarnaast krijgt elke leerling een persoonlijke risicoanalyse aangeboden. Deze geeft inzicht in zijn of haar eigen risicovolle houdingen, meningen en gedragintenties. Zelfs als een leerling in staat is een auto op meesterlijke wijze te besturen, kan hij of zij door een bepaalde houding opeens risicovol rijgedrag vertonen. Ook worden leerlingen in bijvoorbeeld workshops gestimuleerd om tijdens de praktijklessen én na het behalen van het rijbewijs een zo veilig mogelijk verkeersgedrag te laten zien.

De vernieuwende en interactieve aanpak van de MBDA is bewezen effectief en succesvol. In Groot-Brittannië, waar het programma sinds 2009 loopt, is het slagingspercentage van Mercedes-Benz Driving Academy-cursisten bijvoorbeeld significant hoger dan het Britse landelijke gemiddelde. Ter voorbereiding op de Nederlandse lancering deze herfst, werft de MBDA momenteel bevoegde rij-instructeurs. Deze zullen intensief worden ingewerkt om het lesprogramma van de Mercedes-Benz Driving Academy met een effectieve coachingstijl te ondersteunen. De instructeurs van de Mercedes-Benz Driving Academy komen in dienst bij Mercedes-Benz.

KwikFit