10 april 2019

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz en ENGIE werken samen

10 april 2019 - Mercedes-Benz is op Benelux-niveau een samenwerking aangegaan met energiebedrijf ENGIE voor elektrische laadpunten van EVBox. Dit partnership maakt het mogelijk om dealers en klanten van A tot Z te begeleiden in de omschakeling naar elektromobiliteit. ENGIE voorziet met haar filiaal EVBox in allesomvattende laadoplossingen op maat, voor zowel de particuliere als de zakelijke markt. De samenwerking met ENGIE en EVBox is van toepassing op alle elektroauto's en plug-in hybrids van Mercedes-Benz Cars & Vans, Mercedes-Benz EQ en smart.
AutoCoach

"Met ENGIE en de EVBox-laadpunten hebben we gekozen voor een specialist, die ons en de klant volledig kan ontzorgen", aldus Maarten van den Oetelaar, bij Mercedes-Benz Belgium Luxembourg verantwoordelijk voor de implementatie van de corporate strategie op het gebied van toekomstige mobiliteit. "Dankzij deze partner kunnen we via een zogeheten one-stop-shopping aanpak een totaalservice op het gebied van particuliere en professionele laadinfrastuctuur aanbieden - van advies tot installatie en after-salesservice."

Mercedes-Benz

"We zijn als EVBox blij dat we een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de omschakeling van de Mercedes-Benz klanten naar elektromobiliteit", aldus Stefan Meers, Managing Director EVBox BeLux. "We zien dat elektromobiliteit in de Benelux sterk groeit en daarmee ook de vraag naar betrouwbare laadinfrastructuur. Dankzij onze jarenlange ervaring zijn wij bij uitstek geschikt om Mercedes-Benz te begeleiden en adviseren in de transitie naar duurzame mobiliteit."

De samenwerking tussen Mercedes-Benz, ENGIE en EVBox is gericht op de specifieke serviceverlening rondom het laden van voertuigen. Onderzoek wijst uit dat 80% van het laden van elektroauto's ofwel thuis ofwel op het werk gebeurt, omdat het voertuig daar het vaakst en langst stilstaat. Op die locaties zal de klant dus zoeken naar een passende laadoplossing. ENGIE en haar filiaal EVBox beperken zich niet tot het aanbevelen en aanbieden van een laadstation, maar begeleiden de klant in het volledige traject. Zo analyseren ze in eerste instantie of de elektrische installatie het toelaat om te laden, wat de laadsnelheid van een specifiek voertuig zal zijn en welke acties eventueel moeten worden ondernomen om dit te verbeteren. Vervolgens verzorgen ENGIE en EVBox een offerte op maat. Na akkoord nemen ze de volledige installatie van de laadinfrastructuur voor hun rekening en zorgen, indien nodig, voor de keuring van de wijzigingen aan de betrokken elektrische installatie door een erkend installateur. Dankzij een gespecialiseerde helpdesk, die 24/7 beschikbaar is voor alle laadhardware en softwaregerelateerde zaken, kan onmiddellijk worden ingespeeld op vragen van klanten en kan een uitstekende after-salesservice worden gegarandeerd.

ENGIE biedt met EVBox thuisoplossingen aan door middel van een intelligent laadstation van de nieuwste generatie met een vermogen van 22kW. Dankzij wifi en 3G internet is het laadstation altijd verbonden en wordt een facturatieservice gewaarborgd.

Voor wagenparken is er een breed aanbod aan hardware, van professionele laadstations (AC) tot snelladers (DC) van respectievelijk 22kW en tot 350kW. De wagenparkbeheerder krijgt toegang tot een dashboard waarin diverse parameters, gekoppeld aan elektromobiliteit, in kaart worden gebracht en steeds kunnen worden bijgestuurd. Wat is het ideale laadmoment? En welke voertuigen moeten voorrang krijgen bij het laden, rekening houdend met de agenda van de bestuurder?

Voor wat betreft openbare laadstations garandeert de EVBox-oplossing een grote openbare dekking in de Benelux; tot 98%. Dankzij de 'Hey EVBox'-app kunnen laadstations worden gelokaliseerd en kunnen beschikbaarheid en tarieven worden geraadpleegd. Aan de hand van de RFID-laadpas van EVBox kunnen deze openbare stations geactiveerd worden. De gebruiker ontvangt maandelijks een factuur met een overzicht van alle laadsessies in die periode.

De grote troef van de samenwerking met ENGIE en de EVBox-oplossing is de intelligente, connected aanpak. Concreet betekent dit dat particuliere en professionele behoeften naadloos met elkaar kunnen worden verbonden. Split billing is daarvan een mooi voorbeeld. Een klant met een zakenauto kan deze thuis en/of bij een openbaar laadstation laden, terwijl de factuur van de laadsessies automatisch naar de werkgever wordt gestuurd.

De samenwerking met EVBox is van toepassing op alle elektroauto's en plug-in hybrids van Mercedes-Benz Cars & Vans, Mercedes-Benz EQ en smart. Het complete aanbod wordt tevens opgenomen in de prijslijst van de betreffende modellen.

XLLease
AutoCoach