22 november 2002

Mercedes-Benz

daimler chrysler bereikt volledig hergebruik verfresten

22 november 2002 - Sinds 1990 is de hoeveelheid niet-recyclebare schadelijke afvalstoffen in de DaimlerChrysler fabriek te Sindelfingen dankzij diverse procedes met 99 procent verminderd van 8.000 tot 84 ton per jaar. Dat is niet alleen gunstig voor het milieu maar ook voor de autofabrikant zelf: DaimlerChrysler bespaart hierdoor zo'n 35 miljoen euro op de kosten van de afvoer van afval. De meest innovatieve van de diverse methoden is de verwerking van verfslib tot methanol, dat weer kan dienen als grondstof in het lakproces. Verfslib vormde ongeveer de helft van het totale volume aan schadelijke afvalstoffen, maar voortaan wordt het door DaimlerChrysler volledig hergebruikt.

Door dit methanolproces worden de reststoffen uit de lakstraten van de personenwagenfabriek van DaimlerChrysler in Sindelfingen nu hergebruikt. De waterhoudende verfresten worden eerst gedehydrateerd en vervolgens gedroogd. Behalve water worden ook solvents met een zuiverheidsgraad van 99 procent afgescheiden. Twee industriele partners verwerken de overblijvende vaste reststoffen tot korrels die gebruikt worden voor de productie van synthetisch gas. Het zuivere methanol dat uit het gas gewonnen wordt, kan vervolgens dienen als grondstof in het lakprocede of als brandstof in brandstofcellen of verbrandingsmotoren.

In november 2002 kreeg het projectteam de Environmental Leadership Award, een interne DaimlerChrysler prijs, overhandigd door prof. Klaus-Dieter Vohringer, lid van de Raad van Bestuur en verantwoordelijk voor Research. DaimlerChrysler heeft het speciale procede inmiddels ook in andere vestigingen in Duitsland ingevoerd. Tussen 1990 en 2001 zijn de hoeveelheden niet-recyclebare schadelijke afvalstoffen van 19,9 tot 0,2 kg per eenheid afgenomen. Op dit vlak neemt DaimlerChrysler in de automobielindustrie een vooraanstaande positie in. Sinds begin jaren negentig werden voor het gehele lakproces in de fabriek in Sindelfingen ecologische doelstellingen geformuleerd en de mogelijkheden voor hergebruik en winning van ruwe grondstoffen ten volle benut. Met de conversie van verfslib in methanol is de grondstoffencirkel rond. Bij het terugdringen van de hoeveelheden schadelijke afvalstoffen wordt niet alleen methanol gewonnen, maar worden met behulp van diverse procedes ook afvalstoffen geschikt gemaakt voor thermische recycling en hergebruik. Dit houdt onder meer in dat uit de reststoffen koper en nikkel worden gewonnen.

Vanwege het belang voor de omgeving werden overheid en burgers vanaf de start in 1990 bij het project betrokken. De drastische vermindering van de hoeveelheid schadelijke afvalstoffen door DaimlerChrysler is van doorslaggevende betekenis geweest voor het besluit om geen verwerkingsfabriek van schadelijk afval te bouwen in Boblingen.

XLLease
Dutchlease