27 juli 2017

Mercedes-Benz

Daimler demonstreert autonoom parkeren in de praktijk

27 juli 2017 - Een auto die zichzelf parkeert. In de parkeergarage van het Mercedes-Benz Museum in Stuttgart wordt dat binnenkort realiteit. Daimler en Bosch werken samen aan bestuurderloos parkeren (Automated Valet Parking). Auto's rijden daarbij automatisch naar het toegewezen parkeervak, nadat hiervoor opdracht is gegeven via de smartphone. De bestuurder hoeft daarbij geen toezicht te houden op het parkeerproces. Autonoom parkeren vormt een belangrijke stap richting autonoom rijden.

De pilot in de parkeergarage van het Mercedes-Benz Museum is de eerste autonome haal- en parkeerservice ter wereld met infrastructuur-ondersteuning die in de praktijk van alledag wordt getest. Vanaf begin 2018 kunnen bezoekers van het museum deze service zelf ervaren, ze zijn geen tijd meer kwijt aan het parkeren van hun auto's.

Mercedes-Benz

"We zetten grotere stappen richting autonoom rijden dan veel mensen denken. De bestuurderloze parkeeroplossing in het Mercedes-Benz Museum laat op indrukwekkende wijze zien hoe ver de technologie al is doorontwikkeld", aldus dr. Michael Hafner, hoofd Automated Driving and Active Safety bij Mercedes-Benz Cars Development. "Parkeren zal in de toekomst een geautomatiseerd proces zijn. Door de toepassing van een slimme parkeergarage-infrastructuur en de koppeling hiervan aan voertuigsystemen zijn we erin geslaagd om bestuurderloos parkeren eerder dan verwacht te realiseren", aldus Gerhard Steiger, hoofd van de afdeling Chassis Systems Control bij Bosch.

Auto's kunnen worden gereserveerd met behulp van een smartphone-app. De auto rijdt autonoom naar het ophaalgedeelte voor aanvang van de rit. De inleverprocedure is al net zo gemakkelijk. De klant haalt de auto op in het inlevergedeelte van de parkeergarage en levert hem weer in met behulp van de smartphone-app. Na registratie door het intelligente systeem dat in de parkeergarage is geïnstalleerd, wordt de auto gestart en naar de toegewezen parkeerplaats gereden.

Autonoom parkeren wordt mogelijk gemaakt door een parkeergarage-infrastructuur van Bosch in combinatie met de voertuigtechnologie van Mercedes-Benz. Sensoren die in de parkeergarage zijn geïnstalleerd, monitoren de rijweg en de omgeving van de auto en besturen op basis daarvan de auto. De technologie aan boord van de auto voert veilige rijmanoeuvres uit die zijn afgestemd op de input van de parkeergarage-infrastructuur en stopt de auto tijdig indien dit nodig is. De sensoren voor de parkeergarage en de communicatietechnologie stammen van Bosch. Daimler stelt de parkeergarage van het museum en de pilotauto's ter beschikking, definieert samen met Bosch de interface tussen de infrastructuur en de auto en zorgt voor de installatie van de sensortechnologie en de software in de auto's.

Mercedes-Benz

De première in juli 2017 wordt gevolgd door een uitgebreide test- en ingebruiknamefase. Het project wordt uitgevoerd onder toezicht van de plaatselijke autoriteiten (de regioraad van Stuttgart en het verkeersministerie van de deelstaat) alsmede inspecteurs van TÜV Rheinland, die de veiligheid van de auto- en parkeergarage-technologie willen waarborgen. Voordat de autonome parkeerservice begin 2018 wordt aangeboden, dient er definitieve goedkeuring te worden verleend door de vergunningverlenende autoriteit.

Vervolgens kan iedereen in de parkeergarage van het Mercedes-Benz Museum vanaf begin 2018 gebruikmaken van de geautomatiseerde valet parking. Bosch en Mercedes-Benz willen met dit project gebruikservaringen verzamelen met betrekking tot geautomatiseerde valet parking. Bestaande parkeergarages kunnen ook worden voorzien van de infrastructuur-technologie. Bestuurderloos parkeren heeft voor de exploitanten van parkeergarages als voordeel dat de beschikbare parkeerruimte op een efficiëntere manier kan worden gebruikt: er kunnen door deze technologie maximaal 20 procent meer auto's worden ondergebracht in een parkeergarage.

Wittebrug
AutoCoach