18 mei 2010

Mercedes-Benz

Automatische piloot bij Mercedes-Benz

18 mei 2010 - Met het oog op toekomstige generaties van assistentiesystemen heeft Mercedes-Benz een innovatieve methode in het testprogramma opgenomen. Daarbij worden riskante en door mensen niet exact te herhalen rijmanoeuvres door een automatische piloot op een gesloten testterrein uitgevoerd. Dit 'geautomatiseerde rijden' helpt bij de ontwikkeling, het testen en het waarborgen van assistentiesystemen en andere veiligheidsvoorzieningen. Op deze manier kunnen tests op de limiet worden uitgevoerd, zonder dat dit gevaar oplevert voor de ontwikkelaars.
AutoCoach

Via het 'geautomatiseerde rijden' bij speciale manoeuvres op testterreinen zorgt Mercedes-Benz voor de betrouwbaarheid en de werking van toekomstige assistentiesystemen, naast de al beproefde methodes. Bij de testauto's die hiervoor worden gebruikt gaat het om modellen uit de serieproductie die zijn voorzien van 'robots' voor het sturen, remmen en gas geven. Een ingebouwde computer stuurt de automatische piloot zo, dat een vooraf geprogrammeerd parcours exact wordt afgelegd, ook wanneer er meerdere auto's bij een manoeuvre betrokken zijn.

Mercedes-Benz

Testingenieurs in een controlecentrum houden alle processen in de gaten en kunnen de voertuigen te allen tijde stoppen. Tegelijkertijd controleren de auto's zichzelf en remmen automatisch af wanneer er onregelmatigheden worden vastgesteld. Daarmee is de opbouw van de test veilig en toch flexibel: alle Mercedes-Benz modellen kunnen met de uitrusting voor 'geautomatiseerd rijden' worden uitgevoerd. Bovendien kunnen zo verschillende veiligheidssystemen en -voorzieningen worden uitgeprobeerd.

Bij het 'geautomatiseerd rijden' testen de ingenieurs de veiligheidsinnovaties bij realistische omstandigheden in de auto en letten daarbij op twee beslissende elementen:

Mercedes-Benz
  • Reproduceerbaarheid. Om de systemen exact af te stellen, moeten dezelfde tests veelvuldig worden gevarieerd en herhaald. Daarbij moeten alle parameters als de afstanden tussen de voertuigen, snelheden en stuuruitslag exact overeenkomen met de opgegeven waarden en ook steeds gelijk blijven, om de vergelijkbaarheid te garanderen.
  • Veiligheid. Omdat de systemen pas moeten ingrijpen bij kritieke situaties, moeten zulke situaties tijdens tests ook worden gecreĆ«erd. De manoeuvres vergen een exacte timing en mogen voor niemand gevaar opleveren.

In beide gevallen stoot de mens aan zijn grenzen, zowel bij de reactiesnelheid als bij de reproduceerbaarheid. Bij complexe elektronische systemen, en in het bijzonder bij assistentiesystemen, moet de werking van de functies echter in alle denkbare situaties en onder realistische omstandigheden worden gegarandeerd, zodat men niet zonder zulke tests kan. De nauwkeurigheid bij het herhalen van de tests maakt het mogelijk dat de testauto's precies de voorgeprogrammeerde snelheid en het parcours volgen en heel nauwkeurig remmen. Als een voertuig een parcours bijvoorbeeld meerdere malen aflegt, dan wijken de rijsporen van alle rondes minder dan twee centimeter van elkaar af. Wanneer de auto daarbij op een bepaald punt afremt en tot stilstand komt, liggen de eindpunten van alle remacties binnen een straal van drie centimeter.

Naast het testen van assistentiesystemen zal het 'geautomatiseerde rijden' in de toekomst ook worden toegepast bij extreme tests. Daarbij wordt het voertuig blootgesteld aan belastingen die ver boven de waarden in het normale wegverkeer liggen. Zo moet ervoor worden gezorgd, dat bijvoorbeeld airbags niet afgaan wanneer er hard over een drempel of tegen een stoeprand aan wordt gereden. Tests met zware fysieke belasting voor testrijders zijn hiervoor niet langer nodig.

Mercedes-Benz
XLLease

Bij het ontwikkelingswerk maken de ingenieurs van Mercedes-Benz gebruik van de resultaten van de eigen ongeval-onderzoeksafdeling, die belangrijke gegevens oplevert. Verschillende in elkaar overlopende processen zorgen ervoor dat de systemen betrouwbaar functioneren wanneer het erop aankomt. Daarbij past het bij de filosofie van Mercedes-Benz, duidelijk verder te gaan dan wettelijk is voorgeschreven. Zo zijn bij de passieve veiligheid de interne crashnormen van het merk veel uitvoeriger dan alleen maar het voldoen aan de eisen bij de gebruikelijke crashtests.

KwikFit
AutoCoach