1 augustus 2017
 

Mercedes-Benz

Nieuwe waterstoftankstations geopend in Duitsland

Autozine
1 augustus 2017 | Het Duitse netwerk van waterstofstations wordt utgebreid. Na de ingebruikname van waterstofstations in Wiesbaden en Frankfurt in juni hebben Daimler, Shell en Linde nu het initiatief genomen voor nog twee waterstofstations in Sindelfingen en Pforzheim. Dat brengt het aantal tankopties voor brandstofcelauto's in Baden-W├╝rttemberg op negen, waarmee de deelstaat een voortrekkersrol speelt in het Duitse waterstofnetwerk. De ingebruikname van de twee nieuwe stations vormt opnieuw een belangrijke stap in de totstandkoming van een landelijk waterstofnetwerk.
247autoverkopen
 

De nieuwe tankstations zijn te vinden langs de Autobahnen A8 (Pforzheim) en de A81 (Sindelfingen) op belangrijke knooppunten langs de verkeersroutes in het zuidwesten van Duitsland. Het waterstofstation in Sindelfingen bevindt zich naast de Mercedes-Benz fabriek, waarin de R&D-afdeling is gehuisvest. Hier wordt ook gewerkt aan de ontwikkeling van de volgende generatie brandstofcelauto's van Mercedes-Benz op basis van de GLC.

Mercedes-Benz

Daimler was verantwoordelijk voor de bouw van de twee waterstofstations, terwijl de innovatieve waterstof-vultechnologie is ontwikkeld door specialist Linde. Beide waterstof-tankinstallaties zijn geplaatst bij tankstations van Shell. De drie ondernemingen zijn partners in de joint venture H2 Mobility, die is opgericht om een waterstofinfrastructuur in Duitsland te ontwikkelen.

Om ervoor te zorgen dat de waterstofmobiliteit een succesvolle toekomst heeft, moet er gelijktijdig worden gezorgd voor een aantrekkelijk aanbod brandstofcelauto's en de noodzakelijke tankinfrastructuur. In Duitsland zijn er op dit moment 32 waterstofstations in gebruik, gesponsord door de Duitse overheid via diens Nationale Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NIP).

In totaal heeft de Duitse overheid 1,8 miljoen euro bijgedragen aan de bouw van de twee waterstofstations. Er wordt gestreefd naar 100 tankstations in 2018. Het project Clean Energy Partnerschaft (CEP) heeft het fundament gelegd voor de uitbreiding van de waterstofinfrastructuur in Duitsland door middel van gemeenschappelijke standaards en normen.

De twee nieuwste waterstofstations in Baden-Württemberg maken gebruik van state-of-the-art technologie en een vulproces dat vertrouwd aandoet voor mensen die gewend zijn om te tanken met conventionele auto's. Het tankproces duurt 3 tot 5 minuten. In de tankstations te Sindelfingen en Pforzheim is de capaciteit groot genoeg om vanaf nu dagelijks 40 waterstofaangedreven auto's van waterstof te kunnen voorzien.

Waterstof speelt een belangrijke rol bij het streven van de Duitse overheid om de klimaatdoelen te bereiken. Het is een van de opties om in de transportsector voor verduurzaming te zorgen, omdat de klimaatschadelijke CO2-emissies aanzienlijk gereduceerd kunnen worden door waterstof te gebruiken die is geproduceerd met hernieuwbare energie.

Andere waterstofstations bevinden zich in de planningsfase of worden op dit moment gebouwd in Duitsland. Zo zullen dit jaar nog waterstofstations in onder meer Wendlingen, Karlsruhe, München, Bremen en Kassel in gebruik worden genomen.

H2 Mobility heeft recentelijk het verzoek gedaan om met suggesties te komen voor nieuwe locaties voor waterstofstations. Er zullen diverse waterstofstations worden gebouwd in regio's waarin het verkooppotentieel voor brandstofcelauto's (700 bar) het grootst is.