Publicatiedatum: 20 april 2016
BP Active
Diversen

BP Active

(Brand)stof tot nadenken

Diversen - BP heeft wat te vieren! Vanaf vandaag worden alle tankstations gesierd met een nieuwe mascotte. En die mascotte, genaamd "Orby", brengt een belangrijke boodschap over: alle brandstoffen zijn namelijk geheel vernieuwd. Maar... wat kan er precies veranderen aan een brandstof? Benzine is benzine en diesel blijft diesel. Of toch niet?

Onder de titel "Our fuel story" nodigt BP de pers uit voor een grootse presentatie. Niet minder dan vijf jaar hebben de technici gewerkt aan nieuwe producten en dat verhaal wil men graag wereldkundig maken.

BP begint met een uiteenzetting over slechte brandstoffen die de motor vervuilen. Daardoor kan aanslag ontstaan, waardoor kleppen minder goed sluiten en luchtstromen niet meer het pad volgen dat de fabrikant bedacht had. Dat resulteert in een hoger verbruik en mindere prestaties.

BP Active

Reinigende werking

Echter, dat verhaal was al bekend. Het bestaande "BP Ultimate" heeft al jaren als belangrijkste eigenschap dat het de motor reinigt. Het verschil is dat de nieuwe "Active Ultimate" (Euro 98) de motor nu sneller reinigt. En nog veel belangrijker: vanaf nu heeft de gewone benzine (Euro 95) ook een reinigende werking, zij het minder snel dan de Ultimate brandstof.

De term "Active" in de naam staat voor een chemisch proces dat niet alleen reinigt, maar ook een beschermende laag aanbrengt waardoor vuil in de toekomst minder makkelijk hecht.

BP Active

Nieuw is ook dat de diesel (incl. truck lane diesel) van BP voortaan een reinigende werking heeft. Hierbij richt BP zich vooral op de inspuiting. Moderne dieselmotoren werken onder zeer hoge druk met spuitmonden met een zeer kleine diameter. Daarom kan de kleinste afzetting van vuil de werking al verminderen.

Een andere belangrijke reden om nieuwe brandstoffen te introduceren is dat motoren continu veranderen. Andere inspuiting (hoge druk of juist directe inspuiting) werkt beter met aangepaste brandstof. Daarbij hebben steeds meer motoren sensoren die de samenstelling van de brandstof meten en het karakter van de motor daar op aanpassen. Desgewenst laat BP weten dat de nieuwe brandstof nog steeds even effectief is met oudere auto's.

BP Active

Smeermiddel

Ook nieuw is dat de benzine voortaan een betere smerende werking heeft, waardoor interne delen van de motor makkelijker draaien. Dat vraagt minder kracht en dus maakt dit de motor zuiniger.

De combinatie van de verbeterde smering en de reinigende werking zouden uiteindelijk 44 km per tank benzine of 56 km per tank diesel winst op kunnen leveren.

BP Active

Wanneer wordt gevraagd om dit hard te maken, heeft BP echter vele randvoorwaarden. Ten eerste is veel afhankelijk van het verleden van een auto. Een auto die veel korte ritten heeft gemaakt (stadsverkeer) heeft meer te lijden van slijtage en vervuiling dan een auto die altijd is gebruikt voor lange afstanden.

Daarbij verschilt de techniek en fijnregeling per auto. Het beste resultaat wordt daarom behaald met een motor die eerst sterk gereinigd moet worden en waarvan de elektronica vervolgens het maximale uit de brandstof haalt.

BP Active

Conclusie

BP introduceert nieuwe brandstoffen. Moderne motortechniek werkt namelijk nog beter met moderne brandstof. BP heeft alle brandstoffen zo aangepast dat moderne motoren er het maximale uit kunnen halen.

Daarbij kan de juiste brandstof een motor intern reinigen. Voortaan is die schone taak niet alleen weggelegd voor de "Ultimate" (Euro 98) brandstof, maar ook voor de gewone benzine en diesel van BP.