Publicatiedatum: 24 november 1999

Mobilion

De weg van de snelweg

Automuseum - Op de snelweg A2 staat tussen Utrecht en Amsterdam een file van 12 kilometer. Naast de snelweg staat het gebouw van "Mobilion": een permanente tentoonstellingsruimte van Rijkswaterstaat Directie Utrecht. Mobilion geeft voorlichting over vervoers- en verkeersproblematiek. Is de oplossing van deze file luttele meters van de snelweg te vinden?
Sneeuwkettingen4u

Op de planeet Helena is openbaar vervoer de enige vorm van transport. Bovendien hebben de Helenen allemaal een eigen dagindeling zodat niet iedereen tegelijkertijd van het openbaar vervoer gebruik hoeft te maken. De Helenen kennen geen file, geen opstoppingen en geen vertragingen. Met verbazing kijken de Helenen naar de planeet Aarde waar mensen individueel vervoer hebben of zich allemaal tegelijkertijd over ijzeren staven verplaatsen. Een groot deel van die mensen verplaatst zich bovendien zonder enige reden, want wat ze op kantoor doen hadden ze ook thuis kunnen doen. "Aardbewoners houden nou eenmaal niet van verandering", verzuchten de Helenen.

Met deze leuke introductiefilm maakt Mobilion de bezoeker duidelijk waar het allemaal om gaat bij Mobilion: verkeer en infrastructuur. En met de laatste opmerking uit het filmpje slaat Mobilion de spijker op z'n kop: we hebben meer dan voldoende wegen, als we er maar niet allemaal tegelijkertijd gebruik van maken. Helaas is niets moeilijker dan gedrag of een opinie wijzigen. De film heeft een prettige toon met hier en daar aardige science-fiction effecten. Met een knipoog naar de comedy "3rd Rock from the Sun" veranderen de ruimtewezens in mensen om de Nederlandse samenleving te kunnen bestuderen. Een deur zwaait open waarop de bezoekers samen met de Helenen Mobilion kunnen betreden.

Oplossingen

Centraal in Mobilion is Europa's grootste glazen vloer met daar onder een kaart van midden Nederland op schaal 1:2300. Diverse borden, maquettes en interactieve consoles geven de bezoeker een beeld van de Nederlandse infrastructuur, de verkeersproblematiek en de oplossingen waar nu al aan wordt gewerkt. De eerste oplossing wordt gezocht in het rekeningrijden. In tegenstelling tot de andere onderdelen waar vooral suggesties aan de hand worden gedaan, wordt de informatie over rekeningrijden als harde feiten gepresenteerd. Op een moment waarop geen enkel onderzoeksbureau dezelfde mening heeft als een ander bureau geven de panelen over het rekeningrijden een wat verjaard beeld.

Andere oplossingen die gepresenteerd worden zijn telewerken, carpoolen, openbaar vervoer en gebruik van transportpunten. De trein wordt aangedragen als meest geschikt vervoermiddel voor de lange afstand. De binnenvaart verdient de voorkeur als prijs en betrouwbaarheid voorop staan. Bij vrachtvervoer over de weg brengt Mobilion ook de speciale vrachtwagenstroken nog eens onder de aandacht. Niet ten onrechte gezien het succes dat dit systeem op de ringweg van Rotterdam boekt. Nog verder gaat het zogenaamde "distributiecentrum". Hierbij komen vrachtwagens aan de rand van een grote stad samen en worden ladingen per adres gebundeld. Met kleinere bestelauto's worden de goederen bij de klant aan de deur gebracht zodat per dag maar een levering plaatsvindt en de stad beter toegankelijk blijft. Wie na het bekijken van dit alles de daad bij het woord wil voegen kan terecht in een aparte hoek met informatie over werken in de transportsector of weg- en waterbouw.

Mobilion

Ook bij Mobilion weet men dat voorkomen van files beter is dan ze te bestrijden. De nieuw te bouwen stad "Leidsche Rijn" wordt uitgebreid toegelicht en gepresenteerd als ideale woonplaats. Hier moeten wonen en werken samen gaan zodat reizen niet meer nodig is. De infrastructuur wordt zo ingericht dat de korte reisafstanden het best per fiets of openbaar vervoer kunnen worden afgelegd. Met recreatiegebieden, extra aandacht voor milieu en waterhuishouding bewijzen de makers van de maquette goed over de zaken na te hebben gedacht.

Conclusie

Mobilion heeft in haar twee-jarig bestaan zo'n 65.000 bezoekers getrokken. De tentoonstelling kenmerkt zich door een aantrekkelijke vormgeving, duidelijke en helder geformuleerde boodschappen met veel interactieve onderdelen. Alles om er zeker van te zijn dat de boodschap zal over komen. Ook aan kinderen is gedacht met een speciale puzzeltocht en speel-onderdelen.

Mobilion brengt de bezoeker goed op de hoogte van de verkeersproblematiek, de huidige oplossingen, voorstellen tot oplossing en vooral de achtergronden daarvan. Met die kennis kan de bezoeker genuanceerder meedenken en -helpen aan een oplossing. De diverse thema displays zijn daarom rijkelijk voorzien van ideeenbussen. Voor mij wierp het bezoek aan Mobilion meteen zijn vruchten af: de file was opgelost en ik kon zonder verdere vertraging mijn reis voortzetten.

Remschijf.nl