20 maart 2003
Volkswagen Touareg (2002 - 2010)

Volkswagen Touareg (2002 - 2010)

VW-dealers verkopen Touareg

Autozine
20 maart 2003 | De Volkswagen-dealerorganisatie wordt in de gelegenheid gesteld om de Touareg te verkopen. Tot voor kort was de levering van dit model voorbehouden aan het Koopmanshuis, het centrale verkoop- en servicecentrum te Leusden. Om echter te kunnen voldoen aan de groeiende vraag, kunnen nu ook geselecteerde dealers de verkoop en after-sales ter hand nemen. Deze dealers moeten voldoen aan specifieke voorwaarden op sales- en after-sales-gebied teneinde de beoogde kwaliteit naar de klant toe te kunnen waarborgen. Voor deze uitbreiding van het distributienet is besloten omdat het segment en de verkoopverwachting van de Volkswagen Touareg een grotere groei doormaken dan oorspronkelijk werd verwacht.
 

"Aanvankelijk was de verkoopdoelstelling voor de Volkswagen Touareg 350 eenheden op jaarbasis", zegt Kees van den Berg Manager het Koopmanshuis. "De belangstelling voor het model is echter veel groter dan werd beoogd; bovendien is zijn marktsegment gegroeid Vandaar dat wij nu verwachten meer dan het dubbele te verkopen. Om aan deze grotere vraag te kunnen voldoen op een niveau dat recht doet aan de kwaliteitseisen die horen bij dit segment hebben wij besloten om de verkoop van de Touareg onder voorwaarden vrij te geven aan de dealerorganisatie. Wij zijn hierover momenteel in gesprek met een aantal dealers die kunnen en willen voldoen aan deze hoge sales- en after-sales-normen die we onszelf van aanvang af hebben opgelegd".

Volkswagen Touareg (2002 - 2010)

Het oorspronkelijke concept van de centrale distributie wordt niet geheel verlaten. Het Koopmanshuis zal Touaregs blijven verkopen. "En Volkswagen-dealers die de Touareg niet rechtstreeks kunnen of willen verkopen, kunnen dus nog steeds bij het Koopmanshuis terecht, dat ook blijft beschikken over de bijzondere demonstratiemodellen. Overigens blijft het Koopmanshuis een ondersteunend verlengstuk voor iedere dealer", verklaart Van den Berg. De Volkswagen Touareg-dealers moeten voldoen aan een aantal specifieke criteria. Daartoe behoren onder andere de certificering voor after-sales dealer, de certificering voor verkoop en producttraining, de inzet van een showroom- en/of demonstratie-auto, en de deelname aan het vervangend-vervoerprogramma. Alleen dealers die investeren in de vereiste werkplaatsinrichting en opleidingen, worden in de gelegenheid gesteld het onderhoud en eventuele reparaties aan de Volkswagen Touareg verzorgen.

Op 8 maart j.l. zijn de elf servicedealers die het oorspronkelijke centrale marketing- en distributieconcept reeds ondersteunden, ook begonnen met de verkoop van de Touareg. Voor hen was dit een gemakkelijke overstap, aangezien zij reeds over de benodigde kennis en onderhoudsvoorzieningen beschikten en aan alle voorwaarden voldeden.