5 februari 2008
 

Kia Duurzaam

Kia Nederland lanceert Kia Duurzaam

5 februari 2008 | De opwarming van de aarde, de zorg voor het milieu en het veranderende klimaat staan centraal in de belangstelling van de maatschappij. Het is noodzakelijk dat er wereldwijd op alle terreinen maatregelen worden getroffen om de CO2-uitstoot terug te dringen. In ons land heeft Kia Nederland daarin nu een initiatief genomen: Kia Duurzaam.

"De Europese Commissie wil wettelijke grenzen stellen aan de toegelaten uitstoot van het broeikasgas kooldioxide (CO2) door nieuwe auto's", verklaart Cor Baltus, Managing Director van Kia Nederland. "Die grens wordt gelegd op 120 gram per gereden kilometer in 2012. Dat is een vermindering met 25 procent ten opzichte van het huidige niveau. Autofabrikanten zijn al hard op weg om een deel van die doelstelling te realiseren dankzij belangrijke technologische innovaties. Ons inziens is er echter ook een verandering in het gedrag van mensen noodzakelijk om die target te halen. In Kia Duurzaam zijn een aantal belangrijke maatregelen opgenomen die wij als handreiking gebruiken om CO2-emissies terug te dringen".

Kia Duurzaam steunt op drie belangrijke pijlers die de milieuproblematiek zowel vanuit een technologisch uitgangspunt als via gedragsverandering benaderen: Innoveren, Reduceren en Compenseren.

Op het gebied van innovatie beschikt Kia in Korea over een divisie waar een staf medewerkers uitsluitend bezig is om ontwikkelingen voor de toekomst te toetsen op hun praktische haalbaarheid. Dit Kia Eco-Technology Research Centre verricht onderzoek naar schonere, groenere transportmiddelen voor de toekomst.

Kia Duurzaam

Voorbeelden zijn de schone Kia eco_cee'd en de Kia Fuel Cell Electric Vehicle, een brandstofcel studiemodel dat waterstofverbranding met elektrische vierwielaandrijving combineert. Hybridetechnologie is bij Kia inmiddels eveneens in een vergevorderd stadium aanbeland. Vorig jaar introduceerde Kia bijvoorbeeld de Kia Rio Hybride en in twee jaar tijd levert Kia samen met zusterbedrijf Hyundai al zo'n 3.400 hybride voertuigen aan het Ministerie van Milieuzaken in Korea.

De tweede pijler van Kia Duurzaam is Reduceren. Kia wil mensen bewuster maken van de mogelijkheden die ze binnen hun leefomgeving hebben om zelf een bijdrage te leveren aan het terugdringen van CO2. Om dat streven te realiseren appelleert Kia Nederland vooral aan het gezond verstand van automobilisten. Aan de hand van handige tips wil Kia hen bewegen tot een gedragsverandering bij het autorijden.

Het derde onderdeel van Kia Duurzaam is Compenseren. Ondanks het ontwikkelen van nieuwe technologieën en het reduceren van brandstofconsumptie, zal er sprake blijven van CO2 emissie. Kia Nederland investeert in de aanplant van Jatropha-struiken in Mali, Afrika. Ook Kia-rijders kunnen meedoen en een bedrag storten ter compensatie van hun CO2 uitstoot. Kia werkt daartoe samen met Trees for Travel, een organisatie die werkt aan de aanplant van bomen en de ontwikkeling van duurzame energie in vooral ontwikkelingslanden.

Aan Jatropha-struiken groeien noten. Uit deze noten kan olie worden geperst waar biodiesel van wordt geproduceerd in een fabriek te Mali. Dat gebeurt onder begeleiding van experts van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT, Amsterdam). Jatropha-olie is een milieuvriendelijke, betaalbare, hernieuwbare, energiebron en kan als alternatief voor diesel worden gebruikt.

Kia Duurzaam

Kia Nederland betaalt voor alle nieuwe Kia's die vanaf 2008 worden verkocht de compensatie van alle kilometers die in één jaar gereden worden. Het enige dat klanten hoeven te doen is zich aan te melden (via de dealer of MijnKia.nl). Vanzelfsprekend kunnen klanten extra jaren bijkopen. Door de samenwerking met Trees for Travel (die de CO2 rechten beheert) is er minimale overhead.

In navolging van Kia Nederland zullen ook Sator en Kia Financial Services aansluiten met een duurzaam initiatief. Sator zal de uitstoot van het wagenpark (distributie onderdelen) compenseren. KFS betaalt het tweede jaar compensatie van elke Kia met full operational lease . Ook zij gaan vanaf 2008 investeren in het genoemde Mali project!

Kia Duurzaam Kia Duurzaam
 
Websitewww.mijnkia.nl
Deel via