16 januari 2003
 

Autodiefstal

meer autodiefstal door woninginbraken

16 januari 2003 | In 2002 werden rond de 1.600 personenauto's gestolen, nadat door inbraak in een woonhuis de auto'sleutels werden ontvreemd. Vooral huizen met een jongere Mercedes, Volkswagen of BMW voor de deur waren doelwit van inbrekers.

Het totale aantal gestolen personenauto's nam toe met 1,3%, van 23.090 in 2001 tot 23.379 in 2002. De groei betrof nieuwe auto's. In 1998 was van de gestolen personenauto's 13,8% drie jaar of jonger. In 2002 behoorde 18,9% van de gestolen auto's tot deze jonge categorie. Jongere auto's worden na diefstal veel minder teruggevonden dan oudere. Van de leeftijdscategorie van 0 tot en met 3 jaar wordt slechts tussen de 40% en 45% na diefstal teruggevonden. Bij auto's ouder dan 10 jaar ligt het terugvindpercentage tussen de 80% en 90%.

De Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc) is bezorgd over deze feiten, die duiden op een sterke toename van professioneel uitgevoerde diefstallen. De stijging van het aantal diefstallen van jonge, goed beveiligde auto's duidt op professionele dieven. Ook het lage terugvindpercentage van juist de categorie jonge auto's maakt duidelijk dat er sprake is van goed georganiseerde criminele activiteiten. Uit onderzoek van het CBS is bekend dat zowel autodiefstallen als inbraken vaak emotionele problemen veroorzaken bij de slachtoffers.

Voor de autobezitter en voor autoverzekeraars is het van belang om te weten, welk risico men loopt om de auto door diefstal kwijt te raken. Dit risico wordt berekend door het aantal diefstallen af te zetten tegen het totale Nederlandse wagenpark. Door de stijging van het wagenpark is het gemiddelde diefstalrisico van personenauto's licht gedaald. In 2001 bedroeg het aantal diefstallen 3,53 per duizend voertuigen, in 2002 daalde dit tot 3,48 per duizend.

 
Websitewww.stavc.nl
Deel via