30 oktober 2006
 

Autoschade

Leaserijders veroorzaken meeste schade

30 oktober 2006 | Uit intern onderzoek van verzekeringsgroep Achmea blijkt dat leaseauto's in Nederland gemiddeld 2,5 keer zoveel schades veroorzaken als personenauto's. Deze auto's maken voor negentig procent onderdeel uit van (bedrijfs)wagenparken. Ondanks het feit dat leaseauto's jaarlijks meer kilometers rijden dan personenauto's, is het verschil in geleden schade fors te noemen.

De algemene top-5 van autoschades bestaat uit: aanrijdingen, ruitschade, inbraak, diefstal en stormschade. De meest voorkomende schadeoorzaak bij bedrijfswagens - waaronder leaseauto's - ontstaat op de plaats van bestemming. Het gaat hierbij niet alleen om schade aan het voertuig zelf, maar ook aan inzittenden en vracht. Autoschade bij bedrijfswagens brengt tal van bijkomende kosten met zich mee, zoals productieverlies en ziekteverzuim. Deze zijn van invloed op de bedrijfsvoering. 5% van het kortdurend verzuim heeft een directe link met autoschade, aldus Achmea.

Autoschade

Schadepreventieprogramma's zijn - zo blijkt in de praktijk - steeds meer van belang voor een gezonde bedrijfsvoering van de ondernemer. Preventieprogramma's zijn voor Achmea speerpunt bij de ontwikkeling van nieuwe verzekeringsproducten.

Avero Achmea biedt ondernemers in het MKB schadepreventieprogramma's aan waardoor zij getraind worden in het beheersen van de schadelast die ontstaat na een ongeval. Voor beroepschauffeurs bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan preventieworkshops om zo de veiligheid op de weg te vergroten en daarmee het aantal schades te verminderen. Deze programma's hebben tot nu toe alleen al voor Avero Achmea geleid tot een rendementsverbetering op haar verzekerde wagenparken van ruim 30%.

Autoschade
 
Websitewww.achmea.nl
Deel via