19 september 2006
 

Volvo

Volvo remt volledig automatisch

19 september 2006 | Volvo Cars heeft een nieuwe ontwikkeling toegevoegd aan haar pakket veiligheidssystemen. Het laatste actieve veiligheidssysteem dat momenteel bij Volvo Cars in ontwikkeling is, is een nieuwe generatie van het Collision Warning-systeem (botswaarschuwing), dat de auto in geval van nood tijdig en volledig automatisch tot stilstand kan brengen. Mocht een crash desondanks onvermijdelijk zijn, dan doet het systeem er alles aan om de schadelijke gevolgen tot een minimum te beperken.

Onlangs kwam Collision Warning met remondersteuning in de nieuwe Volvo S80 op de markt. Dit systeem maakt gebruik van een gezichtsveld van 15 naar links en naar rechts, is voorzien van een lange-afstandsradar en registreert bewegende en stilstaande voertuigen in de omgeving van de eigen auto. Een radarsensor bewaakt het gebied aan de voorzijde van de auto. "Als de bestuurder niet tijdig reageert wanneer zijn of haar auto een ander voertuig van achteren nadert, wordt via een 'head-up display' een rood licht op de voorruit geprojecteerd en klinkt een zoemer", licht Ingrid Skogsmo, Directeur Veiligheid van Volvo Cars, toe. "Tegelijkertijd worden de remblokken automatisch dicht tegen de schijven geplaatst", vervolgt Skogsmo. "Als de bestuurder hierop reageert door te remmen, bewaakt het systeem de pedaaldruk. Wordt de pedaaldruk als te licht beoordeeld, dan grijpt het systeem in door de remkracht te versterken".

Een volgende stap is een volledig nieuwe generatie van het Collision Warning-systeem, dat nu bij Volvo Cars in ontwikkeling is. Het zal worden uitgerust met volledig automatische remkracht en een aanzienlijk breder gezichtsveld. Pluspunt van deze nieuwe generatie is de activering van het remsysteem in een zeer vroeg stadium. Als de bestuurder het rempedaal niet of niet krachtig genoeg bedient wanneer dat nodig is, remt het systeem automatisch en vermindert zo de snelheid van het voertuig.

Volvo

Een voordeel van de nieuwe generatie van het systeem is volgens Skogsmo dat het een nog hogere algemene veiligheid biedt. "Niet alleen voor de inzittenden van het met Collision Warning uitgeruste voertuig, maar ook voor die van andere bij een dreigende crash betrokken weggebruikers. Door kop-staartbotsingen te voorkomen, vervalt immers het risico voor alle betrokkenen op materiele schade of persoonlijk letsel, zoals whiplash. Dit betekent dat alle weggebruikers ervan kunnen profiteren als het systeem in de komende Volvo-modellen wordt geïntegreerd".

Volvo Car Corporation werkt aan een groot aantal actieve veiligheidssystemen. Sommige zijn al praktisch gebruiksklaar, maar nog niet in productie. Hieronder een aantal actieve veiligheidssystemen waaraan Volvo Cars momenteel prioriteit geeft en die in de nabije toekomst in productiemodellen kunnen worden ingebouwd.

  • DRIVER ALERT laat een waarschuwingssignaal klinken als het rijpatroon op de rijstrook afwijkingen vertoont. Het systeem waarschuwt op deze manier de bestuurder als deze slaperig wordt, lang voordat de oogleden beginnen te zakken. Dit betekent betere veiligheidsmarges en grotere kansen op het voorkomen van ongevallen als gevolg van vermoeidheid.
  • VOLVO CODRIVER coördineert de informatie van alle veiligheidssystemen en -functies, en beoordeelt en interpreteert ook het omringende verkeer. Het systeem waarschuwt de bestuurder als deze moe wordt of gestrest raakt, en activeert helpfuncties. Dit biedt de chauffeur meer tijd om zonodig de juiste actie te ondernemen, wat de veiligheid aanmerkelijk verbetert.
  • LANE DEPARTURE WARNING bewaakt constant de weg door middel van een camera in de achteruitkijkspiegel. Als de wielen buiten de strepen op het wegdek komen, wordt de bestuurder door een zoemer geattendeerd om corrigerend op te treden.
  • LANE KEEPING AID laat een signaal horen wanneer de auto onverhoeds de rijstrook verlaat. Als de bestuurder het voertuig niet in de oorspronkelijke koers terugbrengt, neemt het systeem kortstondig de besturing over en leidt de auto terug naar de rijstrook.
  • EMERGENCY LANE ASSIST bewaakt eveneens tegemoetkomende voertuigen door middel van zowel camera als radar. Als de bestuurder niet reageert op de zoemer, voegt het systeem stuurkracht toe om de auto te helpen terugkeren naar de oorspronkelijke rijstrook.
Volvo
 
Websitewww.volvocars.nl
Deel via