27 april 2005
 

Rover

MG Rover dealers steunen de klant

27 april 2005 | Op 27 april 2005 heeft de rechtbank te Utrecht, op verzoek van de Vereniging van MG Rover Dealers, de importeur MG Rover Nederland failliet verklaard. Als gevolg daarvan is een Nederlandse curator benoemd die -anders dan de Engelse administrators- naar Nederlands recht de belangen van de Nederlandse crediteuren zo goed mogelijk zal moeten behartigen. De MG Rover dealers hopen dat uiteindelijk ook de Nederlandse consument daarvan zal profiteren.

Er zijn verschillende klanten die auto's hebben besteld die nog niet zijn uitgeleverd. De MG Rover dealers doen hun uiterste best deze autos alsnog uitgeleverd te krijgen. Ondertussen is tussen de dealers onderling evenwel een pool opgezet, waardoor het wellicht mogelijk is een nieuwe Rover of MG te leveren uit de voorraad van een collega MG Rover dealer.

De garantie op de nieuwe autos is verstrekt door de fabrikant die niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, naar het zich nu laat aanzien. P.J. van Rooy, voorzitter van de dealervereniging: "Voor wat betreft alle nog uit te leveren nieuwe Rovers en MG's kunnen de dealers inmiddels een dealergarantie afgegeven, met nagenoeg dezelfde voorwaarden als de fabrieksgarantie. Daartoe hebben wij een verzekering afgesloten. Ten aanzien van het rijdende wagenpark wordt nog gewerkt aan een oplossing en zodra die is gevonden zullen daarover door de vereniging nadere mededelingen worden verstrekt".

De laatste maanden is een aantal auto's afgeleverd met een drie jaar gratis-onderhoudsgarantie van MG Rover Nederland. De importeur kan echter niet meer aan haar verplichtingen voldoen, maar iedere MG Rover dealer zal hierover in overleg met de klant tot een redelijke oplossing trachten te komen.

De voortdurende aanvoer van reserveonderdelen zal geen enkel probleem opleveren, omdat deze in het verleden door MG Rover al is ondergebracht bij Caterpillar. Deze firma blijft de dealers ook nu en in de toekomst voorzien van alle benodigde onderdelen.

 
Websitewww.rotobv.nl
Deel via