9 augustus 2004
 

CO2 uitstoot in personenvervoer omlaag

9 augustus 2004 | Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat kent 3 miljoen euro subsidie toe aan 12 projecten die de uitstoot van CO2 in het Nederlandse personenvervoer terugdringen. De projecten reduceren jaarlijks bijna 35 duizend ton CO2 en dragen hiermee bij aan het halen van de Nederlandse klimaatdoelstelling voor de komende jaren. Het bedrijfsleven zelf investeert 267 miljoen euro om deze CO2-reductie te bereiken.

Bedrijven konden van november 2003 tot en met half februari 2004 projectvoorstellen indienen voor het subsidieprogramma CO2-reductie personenvervoer. Alleen projecten die jaarlijks meer dan 75 ton CO2-reductie opleveren kwamen voor het programma in aanmerking. De met subsidie gehonoreerde projecten dragen op verschillende manieren bij aan CO2-reductie. Zo zijn er voorstellen op het gebied van teleconferencing, vervoer per elektrische taxi en de introductie van een bonussysteem om het fietsgebruik van werknemers te stimuleren gehonoreerd. Een ander initiatief was het combineren van autolease met een breed pakket aan openbaar vervoer diensten. Ook is subsidie toegezegd aan een project dat koolzaadolie introduceert als vervangende biobrandstof voor gangbare diesel en aan NS-reizigers voor investeringen in energiezuinige treinstellen.

Er is ook subsidie toegekend aan projecten die gericht zijn op kennisoverdracht of gedragverandering. Een voorbeeld hiervan is een project waarbij gegevens over het rijgedrag en het brandstofverbruik van chauffeurs in het busvervoer direct naar deze chauffeurs worden teruggekoppeld, met als doel een verandering van het rijdrag. Voor een vergelijkbaar project voor treinmachinisten is ook subsidie toegezegd. Bij deze projecten zijn ook concrete initiatieven vanuit lokale overheden en non-profit organisaties. Zoals bijvoorbeeld de introductie van een spel op basisscholen om het fietsen naar school te stimuleren. Veertien voorstellen zijn afgewezen omdat bijvoorbeeld onvoldoende CO2-reductie werd gerealiseerd, of de haalbaarheid niet groot genoeg werd geacht.

De sector verkeer en vervoer draagt voor circa 20 procent bij aan de uitstoot van broeikasgassen in Nederland. In 1997 is in Kyoto afgesproken om de uitstoot van CO2 in Nederland met zes procent te reduceren ten opzichte van de uitstoot in 1990. In dit kader heeft het Ministerie van Verkeer en Waterstaat de subsidieregeling CO2-reductie Verkeer en Vervoer opgesteld, waaronder ook het programma CO2-reductie personenvervoer valt. SenterNovem, een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken verzorgt de uitvoering van de regeling.

 
Websitewww.co2-reductie.nl
Deel via