31 mei 2002
 

Nieuw rijbewijs

vernieuwd rijbewijs per 1 juni 2002

31 mei 2002 | Vanaf 1 juni 2002 geven de gemeenten in Nederland een vernieuwd rijbewijs af. Hoewel het vernieuwde rijbewijs sterk lijkt op het oude, is er een aantal verschilpunten. De vernieuwingen zijn aangebracht om het document kwalitatief verder te verbeteren en de fraudepreventie naar de huidige stand van techniek op te waarderen. De afgifteprocedure van het rijbewijs bij de gemeenten verandert niet. Deze blijft volgens het klaar terwijl u wacht-principe.

De vernieuwingen:

  • De diverse vormen van wegmeubilair, zoals een verkeersbord, een verkeerslicht, een zebrapad en een gevarendriehoek zijn van het rijbewijs verdwenen.
  • De metaalfolie bovenaan het rijbewijs is zilverkleurig i.p.v. goudkleurig.
  • Het rijbewijsnummer is door de metaalfolie heen geperforeerd door middel van lasertechniek.
  • Naast de foto en persoonsgegevens zijn ook de categoriegegevens afgedekt met een plastic folie.

Naast deze duidelijk zichtbare aanpassingen zijn ook andere, minder zichtbare wijzigingen aangebracht. Zo worden bijvoorbeeld andere inkten toegepast. Deze zijn beter bestand tegen bijvoorbeeld de invloed van zonlicht. Afbeeldingen van zowel het nieuwe als het oude model rijbewijs is te zien op www.rdw.nl. en www.rijbewijs.nl.

De RDW registreert gegevens van voertuigen, hun eigenaren/houders en de afgegeven documenten zoals kenteken- en rijbewijzen. Het verstrekken van informatie over deze zaken aan derden hoort hierbij. Daarnaast bewaakt RDW de veiligheids- en milieuaspecten van het Nederlandse voertuigpark en schept zij voorwaarden ter voorkoming en bestrijding van fraude en criminaliteit. Vanuit deze achtergrond adviseert de RDW belanghebbenden, voert zij overleg in EG- en ECE-verband en speelt zij een centrale rol in de internationale informatie-uitwisseling.

 
Websitewww.rijbewijs.nl
Deel via