15 december 2003
 

COOL Driving

COOL Driving compenseert de schadelijke uitstoot van autorijden door aanplant van bomen

15 december 2003 | COOL Driving is een nieuw product waarmee organisaties en consumenten de schadelijke uitstoot van autorijden kunnen compenseren. Groeiende bomen nemen CO2 uit de lucht op. Door bomen te planten kan derhalve de schadelijke CO2 uitstoot van auto's worden gecompenseerd. Via de website www.cooldriving.nl kan worden berekend hoeveel groeiende bomen nodig zijn om één of meer auto's te compenseren. Op de website kan de compensatie vervolgens online worden gerealiseerd. COOL Driving is een initiatief van o.a. Business for Climate, Stichting Face en Stichting DOEN.

Met COOL Driving wordt beoogd het broeikaseffect terug te dringen door aanplant en beheer van duurzaam bos. CO2 is een van de grootste veroorzakers van het broeikaseffect. Groeiend bos heeft de positieve eigenschap CO2 uit de lucht op te nemen, en het vervolgens voor de eigen groei te gebruiken. Zo kan de schadelijke CO2 uitstoot van auto's worden gecompenseerd.

COOL Driving

Business for Climate beseft dat het terugbrengen van de CO2 uitstoot door minder autorijden voorop moet staan. Autorijden is echter niet altijd te voorkomen. Met COOL Driving worden automobilist en bedrijfsleven daarbij de mogelijkheid geboden om de onvermijdbare kilometers te compenseren. De bossen worden door de Stichting Face aangelegd in onder andere Oeganda en Ecuador. Stichting Face is een pionier die al sinds 1992 bossen aanlegt en beheert om daarmee een bijdrage te leveren aan een vermindering van het broeikaseffect. De bossen worden duurzaam beheerd (FSC keur), met gebruikmaking van zoveel mogelijk inheemse boomsoorten en een positieve interactie met de lokale bevolking. Zo wordt tevens een bijdrage geleverd aan duurzame ontwikkeling in de projectlanden en het behoud en herstel van biodiversiteit.

Met COOL Driving is CO2 compensatie toegankelijk geworden voor zowel individuele automobilisten als organisaties voor wie autorijden niet te vermijden is.

COOL Driving
 
Websitewww.cooldriving.nl
Deel via
 
 
> De nieuwste tests en het laatste nieuws in je mailbox
Schrijf je nu in voor de gratis Autozine-nieuwsbrief!