23 oktober 2003
Fiat Panda (2003 - 2011)

Fiat Panda (2003 - 2011)

Fiat Panda Hydrogen brengt waterstofaandrijving in de praktijk

23 oktober 2003 | De auto's van morgen zullen moeten voldoen aan diverse, vaak conflicterende behoeften. Van een laag verbruik, lage tot zelfs geen uitstoot en gereduceerde productie- en onderhoudkosten, tot maximale veiligheid en flexibiliteit. De Fiat Panda Hydrogen is het meest recente voorbeeld van een auto die dit alles in zich heeft. Met deze brandstofcelvariant van de zojuist geintroduceerde Fiat, treedt het Italiaanse concern op de voorgrond.

Fiat Auto volgt een tweeledige strategie ten aanzien van het terugdringen van de schadelijke uitstoot. Aan de ene kant worden de conventionele benzine- en dieselmotoren verder verfijnd; aan de andere kant worden alternatieve aandrijfmethodes met een beperkte (methaan) of geen uitstoot (waterstof) ontwikkeld.

De aandacht is voornamelijk gericht op brandstofcellen (Proton Exchange Membranes) die elektriciteit genereren door een chemische reactie van waterstof met zuurstof. Dit type brandstofcel biedt veel voordelen: snelle energieafgifte bij vraag van voertuig (lees: intrappen van het gaspedaal), hoge specifieke kracht en een relatief simpel fabricageproces. Ook de nieuwe Fiat Panda Hydrogen maakt gebruik van beschreven techniek. De brandstofcel is direct gekoppeld aan de elektromotor en levert de benodigde stroom aan het voertuig. Een accu-pack levert extra stroom bij acceleratie. Deze accu wordt mede opgeladen door de kinetische energie die vrijkomt bij afremmen. De brandstofcellen worden onder de middentunnel en onder de achterbank (in plaats van de originele brandstoftank) gemonteerd. Hierdoor is de Panda Hydrogen de eerste door Fiat Auto geproduceerde brandstofcelauto met prestaties en interieurruimte vergelijkbaar met huidige productiemodellen.

Fiat Panda (2003 - 2011)

Momenteel worden er experimentele series van de Fiat Panda Hydrogen gebouwd om de brandstofceltechnologie in een stedelijke omgeving te testen. Dit is de eerste keer dat de brandstofcel uit het laboratorium wordt gehaald om zijn nut in de praktijk te bewijzen. De keuze van Fiat om juist de nieuwe Panda in te zetten als 'proefpersoon' is eenvoudig te verklaren. De brandstofceltechnologie richt zich voornamelijk op een aanzienlijke vermindering van de schadelijke effecten die auto's hebben op het milieu. Een kleine, lichte auto is in dit stadium van ontwikkeling het beste testplatform.

De techniek van de brandstofcel staat nog in haar kinderschoenen. Er moet nog veel aandacht besteed worden aan de kosten van het systeem, alsmede aan de brandstofopslag en de duurzaamheid en betrouwbaarheid van deze specifieke componenten. Een cruciaal aspect in de ontwikkeling van brandstofcelvoertuigen is de benodigde infrastructuur voor waterstofproductie en -distributie. Om de ontwikkelingsfase kort te kunnen houden, is een intensieve samenwerking tussen de publieke en private sector vereist.