30 oktober 2001
 

Renault

Wederzijds aandeelhouderschap Renault Nissan

30 oktober 2001 | Renault en Nissan hebben een plan aangekondigd waarmee ze de ontwikkeling van de binationale Renault-Nissan Groep willen versnellen. Deze nieuwe fase is het logische gevolg van het snelle en grote succes van het saneringsprogramma voor Nissan (Nissan Revival Plan) en van de talrijke samenwerkingsverbanden die het nodige succes hebben geoogst. Het voorstel voorziet in een uitwisseling van aandelen waarbij Renault haar bestaande warrants zal inzetten om haar aandeel in Nissan te verhogen tot 44,4% en waarbij Nissan 15% van het kapitaal van Renault zal overnemen. Anderzijds omvat het voorstel de oprichting van een gemeenschappelijke managementstructuur waarmee het middellange- en lange termijn beleid van de Alliantie kan worden versterkt zodat beide ondernemingen zich binnen een evenwichtige relatie kunnen richten op betere prestaties. Vol vertrouwen in het beleid dat wordt gevoerd door de Alliantie Renault-Nissan, heeft de Franse overheid besloten deze dynamische ontwikkeling te steunen en haar aandeel in het kapitaal van Renault te beperken tot 25%.

Conform de bepalingen in het voorstel dat ondertekend zal worden door Louis Schweitzer namens Renault, en door Yoshikazu Hanawa en Carlos Ghosn namens Nissan, zal Renault vanaf nu de warrants kunnen inzetten die ze reeds in haar bezit heeft vanaf de ondertekening van het akkoord in maart 1999. Hiermee kan het aandeel van Renault in het kapitaal van Nissan stijgen van 36,8% naar 44,4 %, voor het afgesproken bedrag van 400 yen per aandeel, voor een totaal van 2 miljard Euro. Nissan zal overgaan tot de uitgifte van de betreffende 540 miljoen aandelen. Daarnaast zal Nissan 15% van het kapitaal van Renault overnemen door middel van een gereserveerde kapitaalverhoging. Deze transactie zal niet van invloed zijn op de schuldenaflossing van Nissan in het kader van het Nissan Revival Plan.

Nissan zal gewone aandelen met stemrecht kopen van Renault. De Franse wet betreffende zelfcontrole schrijft echter voor dat het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen niet uitvoerbaar zal zijn als de aandelen in handen van Nissan zijn. Renault zal haar Raad van Beheer en aandeelhouders voorstellen om een extra representant van Nissan toe te laten treden als lid op afstand. Op zijn beurt zal Nissan zijn Raad van Beheer voorstellen een extra representant van Renault toe te laten treden als lid op afstand. Nissan wil Carlos Ghosn in die functie bij Renault en Renault stelt Shemaya Levy voor de bestuursfunctie bij Nissan voor. De geplande wederzijdse aandeelhouderschappen illustreren het evenwicht binnen de Alliantie en garanderen het belang dat beide ondernemingen zullen hebben bij de verhoogde prestaties van hun partner. Het projectakkoord plant tevens de oprichting van Renault-Nissan BV, een managementorganisatie die onder Nederlands recht valt en waarin Renault en Nissan een even groot aandeel hebben. De organisatie heeft kantoren in Parijs en in Tokio. Renault-Nissan BV zal het beleid van de Alliantie sturen en de gemeenschappelijke activiteiten op wereldniveau superviseren, zonder zich te mengen in het operationeel beleid en met respect voor de identiteit en de cultuur van iedere onderneming.

De algemene directies van Renault en Nissan zullen hun eigen onderneming blijven controleren en verantwoording moeten afleggen aan hun Raad van Beheer. Renault en Nissan zullen hun activiteiten voortzetten als twee verschillende ondernemingen die ieder hun eigen hoofdkantoor, management, werknemersorganisaties en onafhankelijke beursnotering hebben. Om juridische redenen wil Renault een nieuw filiaal oprichten dat voor 100% in handen is van Renault. Deze nieuwe operationele onderneming zal alle activiteiten op het gebied van auto's verenigen. De onderneming zal alle aandelen van Renault in handen hebben, met uitzondering van het aandeel van Renault in Nissan. Deze reorganisatie zal geen invloed hebben op het statuut van de medewerkers van Renault. Het projectakkoord tussen Renault en Nissan moet nog worden onderworpen aan procedures met betrekking tot informatie, consultatie en goedkeuring van verschillende autoriteiten zoals de sociale structuren van Renault, de directiecomites van Renault en Nissan en de Franse en Japanse marktautoriteiten.

 
Websitewww.renault.nl
Deel via