16 november 2011
 

Honda ASIMO

Honda toont ASIMO 2.0

16 november 2011 | Honda heeft een geheel vernieuwde menselijke robot onthuld, die als eerste in de wereld in staat is tot autonoom handelen. Tevens presenteert Honda een experimenteel model van een op afstand bestuurbare robotarm, gebaseerd op de nieuwe technieken van ASIMO. Deze en andere producten die voortkomen uit Honda's onderzoek op dit gebied worden voortaan gepresenteerd onder de naam Honda Robotics.

Een grote stap voorwaarts in de ontwikkeling is dat de nieuwe ASIMO (Advanced Step In MObility) kan blijven bewegen zonder aansturing van een externe bestuurder. Ook kan de menselijke robot zelfstandig beslissingen nemen in reactie op zijn omgeving, zoals bewegende mensen. ASIMO, waar Honda in 1986 aan begon te werken, is hiermee van automatische machine getransformeerd tot een autonome machine.

Honda ASIMO

Deze verhoogde zelfstandigheid is mogelijk door drie belangrijke technologische ontwikkelingen:

  1. Intelligentie: ASIMO'S 'verstandelijke' vermogens zijn verbeterd, waardoor de robot beter input van zijn sensoren, vergelijkbaar met de tastzin en visuele en auditieve eigenschappen van de mens, kan verwerken en coördineren. De sympathiek ogende robot kan nu bijvoorbeeld gelijktijdig gezichten en stemmen van meerdere mensen herkennen en hij kan inschatten welke richting een persoon in zijn omgeving gaat volgen, en daar ook een actie aan koppelen.
  2. Fysieke mogelijkheden: Tweede ontwikkeling is het vergroten van zijn fysieke mogelijkheden, met onder meer versterkte benen en een grotere flexibiliteit in bewegingen. Hierdoor kan ASIMO tijdens een beweging zijn landingspositie aanpassen, waardoor de robot kan lopen, rennen, achteruit kan rennen en zelfs op één of twee benen kan 'hinkelen'. Ook blijft hij stabiel op bijvoorbeeld een ongelijke ondergrond.
  3. Verfijnde motoriek: De derde vooruitgang zit in de compacte handen met meerdere vingers, die elk onafhankelijk van elkaar kunnen bewegen. De nieuwe ASIMO kan daardoor niet alleen de dop van een fles verwijderen en een bekertje inschenken, maar ook gebarentaal behoort nu tot zijn mogelijkheden.

Voortgekomen uit de nieuwe ASIMO is het experimentele model van een op afstand bestuurbare robotarm, onder meer bedoeld voor het uitvoeren van diverse taken in bijvoorbeeld een rampgebied of op andere plaatsen waar het gevaarlijk of moeilijk bereikbaar is voor mensen. Licht, compact en krachtig kan de arm in kleine ruimtes en op ongelijk terrein ingezet worden.

Honda ASIMO Honda ASIMO
 
Websitewww.honda.nl
Deel via